VIDUTINIS DARBO UŽMOKESTIS VIENAM ETATUI

  2017 2018 m.
I ketv. II ketv.  II ketv. IV ketv. I ketv. II ketv. III ketv. IV ketv.
Gydytojai 997 1076  1101  1209 1432  1698  1758  
Slaugytojai 537 549  582  641 623  762  756  
Kitas personalas 421 428  438  458 446  465  468  
Aukštyn