VIDUTINIS DARBO UŽMOKESTIS VIENAM ETATUI

  2016 2017
I ketv. II ketv. III ketv. IV ketv. I ketv. II ketv.  II ketv. IV ketv.
Gydytojai 1005 1013 1073 1040 997 1076  1101  1209
Slaugytojai 522 536 581 597 537 549  582  641
Kitas personalas 404 410 433 469 421 428  438  458
Aukštyn