POLIKLINIKOS NEDARBO METU SKUBI MEDICINOS PAGALBA TEIKIAMA:

 

 • VILNIAUS UNIVERSITETINĖS GREITOSIOS PAGALBOS LIGONINĖS TRAUMATOLOGIJOS PUNKTE
  (Šiltnamių g. 29, tel. 236 2042)

 

 • LOR PAGALBA (Šiltnamių g. 29, tel. 236 1174)

 

 • AKIŲ LIGŲ SKYRIUS (Šiltnamių g. 29, tel. 236 1172)

 

 • ODONTOLOGIJOS PAGALBA
  (Žalgirio g. 115, tel. 272 7367, 272 7334)

 

 • GINEKOLOGIJOS PAGALBA
  (Gimdymo namai, Tyzenchauzų g. 18A, tel. 269 5435, 269 5591)

 

POLIKLINIKOS NEDARBO METU PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGOS TEIKIAMOS

 • VŠĮ CENTRO POLIKLINIKOJE
  (Pylimo g.3, 105 kab., tel. 2514063, 2514058)
Aukštyn