atmintine

Nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. VšĮ Naujosios Vilnios poliklinikoje (toliau – Poliklinika) pradedamos teikti nuotolinės sveikatos priežiūros paslaugos (toliau – NSP paslauga) pacientams neatvykstant j Polikliniką, t.y. pakartotinių tyrimų skyrimas bei tęstinis skirtų vaistų ir/ar medicinos pagalbos priemonių (toliau – MPP) receptų išrašymas, vadovaujantis LR SAM 2018 07 19 įsakymo Nr. V-826 reikalavimais. Pacientai dėl NSP paslaugos turės galimybę skambinti tik savo šeimos/vidaus ligų/vaikų ligų gydytojui (toliau – Gydytojas) jo darbo metu nuo 11.30 iki 12.30 arba nuo 17.00 iki 18.00 telefono numeriu, nurodytu Poliklinikos internetiniame puslapyje.
Gydytojas arba bendrosios praktikos slaugytoja (toliau – BPS), nustatytomis valandomis išklausęs paciento prašymą skirti pakartotinį tyrimą arba pratęsti vaistų ir/ar MPP skyrimą, informuoja pacientą, kad pokalbis bus įrašomas ir tęsia pokalbį tik tuo atveju, jeigu pacientas sutinka. NSP paslauga teikiama tik nustačius paciento asmens tapatybę arba turint tam atstovavimo Įgaliojimus, t.y. pacientas/j, kad pokalbis bus įrašomas ir tęsia pokalbį tik tuo atveju, jeigu pacientas sutinka. NSP paslauga teikiama tik nustačius paciento asmens tapatybę o atstovas privalo telefonu atsakyti teisingai į kelis klausimus. Pacientas taip pat privalo atsakyti į klausimą, ar jis sutinka gauti NSP paslaugą, priešingu atveju NSP paslauga nesuteikiama. Pacientas privalo atsakyti į klausimą, ar šiuo metu nesigydo stacionarinės asmens sveikatos priežiūros įstaigoje (pvz.: ligoninėje, sanatorijoje), kadangi gavus teigiamą atsakymą, NSP paslauga nesuteikiama.
Pacientas (ar jo atstovas) prisiima atsakomybę už informacinėmis ar elektroninio ryšio technologijomis pateiktų duomenų apie paciento sveikatos būklę teisingumą.
Gydytojas ar BPS, telefoninio pokalbio metu pagal visus reikalavimus gavęs sutikimą ir nustačius paciento tapatybę, išsiaiškina paciento subjektyvią sveikatos būklę ir 1 kartą pacientui gali suteikti NSP paslaugą, t.y. tęsti anksčiau paskirtų vaistų ar MPP skyrimą, skirti pakartotinius tyrimus ir paaiškinti pacientui (ar jo atstovui) atliktų tyrimų rezultatus bei pagal juos koreguoti gydymą.
Gavęs NSP paslaugą, pacientas kitą kartą dėl tos pačios priežasties privalo atvykti į Polikliniką.
Tuo atveju, jeigu Gydytojas ar BPS pagrįstai nesuteikė pacientui NSP paslaugos, pacientas registruojasi apsilankymui pas gydytoją nustatyta tvarka Poliklinikos registratūroje arba telefono 852606860.

Aukštyn