senjorai copy

Poliklinikoje, naujai įrengtoje salėje (buvusiame Vaikų ligų korpuse) vykdomos įdomios ir naudingos veiklos žmonėms su psichine negalia. Vyresnio amžiaus žmonėms veikia Senjorų klubas. Džiaugiamės, kad patalpos sėkmingai pritaikytos įvairių socialinių grupių poreikiams. VšĮ Naujosios Vilnios poliklinikoje siekiama rūpintis ne tik žmonių sveikata, bet ir užimtumu bei kokybišku bendravimu. 

Mūsų gydymo įstaigoje veikia Žmonių su psichine negalia savipagalbos grupės. Užsiėmimų metu dalyviai turi galimybę įgyti daugiau pasitikėjimo savimi, bendravimo ir bendradarbiavimo, savarankiškumo įgūdžių bei dalyvauti kultūriniuose renginiuose. 

Ši grupė renkasi pirmadieniais ir ketvirtadieniais 14.00 - 16.00 val. 

Senjorų klubas. Jame renkasi vyresnio ir pensijinio amžiaus žmonės, taip vadinami senjorai. Jie turi galimybę bendrauti, dalintis problemų sprendimo būdais, drauge švęsti gimtadienius ar paminėti svarbiausias progas. Grupė renkasi antradieniais ir penktadieniais  12.00 - 14.00 val. Senjorų klubo užsiėmimus gali lankyti būtent prisirašiusieji/prisirašiusios mūsų poliklinikoje pacientai/pacientės.

Visos išvardintos veiklos yra gyvybiškai reikalingos įvairių negalių ir sutrikimų turintiems VšĮ Naujosios Vilnios poliklinikos pacientams. Jie turi galimybę bendrauti, nepalūžti bei išmokti vertingų savipagalbos būdų. Dalijimasis savo emocijomis ir kasdieniais džiaugsmais bei problemomis stiprina bendruomeniškumo jausmą bei padeda sveikti. 

AKCENTUOJAME, KAD VISUS AUKŠČIAU IŠVARDINTUS UŽSIĖMIMUS GALI LANKYTI TIK PRISIRAŠIUSIEJI/PRISIRAŠIUSIOS VŠĮ NAUJOSIOS VILNIOS POLIKLINIKOJE PACIENTAI/PACIENTĖS. 

Aukštyn