SvetlanaSSS

Džiaugiamės sugrįžusia patyrusia ir pacientų mylima vidaus ligų gydytoja Svetlana Čech. Naujosios Vilnios ir kitų apylinkių gyventojai pažįsta gydytoją daugiau kaip du dešimtmečius ir vertina jos nuoširdų rūpestį pacientais. Svetlana Čech didžiuojasi grįžusi į atsinaujinusią polikliniką, kur gydytojų kabinetai įrengti su visa reikalinga medicinine įranga ir idealiai pritaikyti pacientų patogumui. Gydytoja konsultavo net tris Naujosios Vilnios gyventojų kartas, todėl jaučia artimą ryšį su savo pacientais bei kviečia į konsultacijas vidaus ligų klausimais.

Aukštyn