webmail login sprite

profilaktiniai

Svarbi informacija pacientams:

SVARBU! Informuojame, kad nuo 2018-01-15 poliklinikoje nebedirba vidaus ligų gydytoja Marija Žarnovskaja, kurios apylinkės pacientai automatiškai perregistruojami naujai apylinkės šeimos gydytojai Ievai Juškytei.

Informacija gydytojos B. Machlinecienės pacientams!
Informuojame, kad 2018-01-05 gydytojos B. Machlinecienės pacientai automatiškai buvo perregistruoti jų apylinkės šeimos gydytojai Rūtai Urmonienei, kurią jos vaiko priežiūros atostogų metu pavaduos šeimos gydytoja Jelena Bogatyreva.

Gydytojos O. Šapienės pacientų dėmesiui!
Dėl vykdomų poliklinikoje remonto darbų šeimos gydytoja Olga Šapienė nuo 2018-01-08 dirbs 322 kabinete III aukšte. Gydytojos darbo valandos nesikeičia.
Atsiprašome už laikinus nepatogumus.

kuriame_ateitiVšĮ Naujosios Vilnios poliklinikoje įgyvendinamas ESFA projektas, skirtas Lietuvos sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų kvalifikacijai didinti bei profesiniams gebėjimams gerinti.

2009 m. rugpjūčio 14 d. buvo pasirašyta LGVS projekto „Sveikatos priežiūros įstaigų veiklos ir teikiamų paslaugų kokybės gerinimas keliant darbuotojų kvalifikaciją“ finansavimo ir administravimo sutartis. Projektas parengtas pagal ESFA priemonę VP 1-1.1-SADM-06-K „Žmogiškųjų išteklių tobulinimas viešajame sektoriuje. Projekto vykdymo laikotarpis: nuo 2009-08-14 iki 2011-08-13. Šis mokymų projektas skirtas plačiam spektrui sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų –nuo slaugytojų, socialinių darbuotojų, psichologų, buhalterių, gydytojų iki aministracijos ir vadovaujančių sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų. Mokymų metu darbuotojai kels savo kvalifikaciją, gerins profesines žinias ir gebėjimus. Projekto tikslas – ne vien tik apmokyti konkretų darbuotoją ar grupę darbuotojų. Iškelti pagrindiniai tikslai orientuoti į sveikatos priežiūros įstaigų veiklos gerinimą bei kokybiškesnių ir didesnės apimties paslaugų teikimą. Mokymu ir kvalifikacijos kėlimu bus siekiama užtikrinti geresnį darbuotojų prisitaikymą prie rinkos poreikių, palengvinti jų integraciją į nuolat struktūriškai kintančią sveikatos priežiūros paslaugų rinką, didinti motyvaciją darbui, sutelkti juos pokyčiams bei prisidėti prie įstaigos veiklos efektyvumo gerinimo. Šiame projekte dalyvauja, ES paramą ir tiesioginę naudą gaus 11 partnerių:
- VšĮ Alytaus medicininės reabilitacijos ir sporto centras,
- VšĮ Ignalinos ligoninė,
- VšĮ Kauno apskrities ligoninė,
- VšĮ Kazlų Rūdos ligoninė,
- VšĮ Marijampolės ligoninė,
- VšĮ Naujosios Vilnios poliklinika,
- VšĮ Palangos pirminės asmens sveikatos priežiūros centras,
- VšĮ Rokiškio psichiatrijos ligoninė,
- Šiaulių apskrities sutrikusio vystymosi kūdikių namai,
- VšĮ Ukmergės ligoninė,
- VšĮ Vilniaus rajono centrinė poliklinika.

LGVS, kaip vadovaujantis partneris, administruos ir valdys projektą, siekiant įgyvendinti užsibrėžtus tikslus ir uždavinius. Projekto biudžetas – 9 591 150 Lt. 85 proc. šios sumos finansuojama iš ES struktūrinių fondų, 15 proc. – partneriai prisideda savo lėšomis. Mokymuose dalyvaus ir savo kvalifikaciją kels 2 294 sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojai, kurie mokymus tobulinimuisi rinkosi net iš 4 736 įvairių kursų skaičiaus. Mokymai numatyti Vilniaus universitete, Kauno medicinos universitete. Be atskirų profesijų medikų kvalifikacijos tobulinimo, vyks vadybos, personalo, finansininkų, IT, kalbų ir kt mokymai.
Mokymų temų sąrašas >>>

 

 

thank10
Aukštyn