Kodas

Paslaugos pavadinimas

Įkainis (Eur)

25003

Rentgenograma 24 x 30 cm dydžio

4,96

25006 Rentgenograma 35 x 43 cm dydžio 7,2

25009

Dantų rentgenograma

2,68

 M25001

Informacijos paruošimas ir įrašymas į diską

2,04

Aukštyn