Kodas Pavadinimas Įkainis (Eur)
37001 Psichiatro pirminė apžiūra 25,66
37002 Kartotinė psichiatro apžiūra, verbalinis gydymas ir gydymo kurso koregavimas 5,17
37003 Psichopatologinio sindromo neatidėliotinas gydymas dekompensacijos 32,05
37004 Ligonio slaugytojo mokymas ir nurodymai slaugyti gydomą psichikos ligonį 12,82
37005 Biografinės anamnezės surinkimas 11,53
37006 Vaiko ir paauglio įvertinimas 11,53
37007 Vaiko arba paauglio psichopatologinio sindromo verbalinis gydymas 11,53
37008 Detalus kontaktuojančio asmens ar ligonio slaugytojo instruktavimas 12,82
Aukštyn