webmail login sprite

profilaktiniai

Svarbi informacija pacientams:

Pirkimo pavadinimas Pirkimo objektas Pirkimo būdas Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas Data
Medicinos įrangos techninės priežiūros ir remonto, techninės būklės įvertinimo, metrologinės patikros ir kitų paslaugų pirkimas. Medicinos įrangos techninės priežiūros ir remonto, techninės būklės įvertinimo, personalo saugos priemonių švino ekvivalento nustatymo ir metrologinės patikros paslaugos. Skelbiamas mažos vertės pirkimas, atliekamas CVP IS el. priemonėmis LR Viešųjų pirkimų įstatymo 3 str. nuostatos. 2014-04-10
 „Odontologijos medžiagų ir darbo priemonių pirkimas"  Odontologijos medžiagos ir darbo priemonės pirkimas  Skelbiamas supaprastintas mažos vertės pirkimas  VšĮ Naujosios Vilnios poliklinikos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 261, 262 punktai  2014-05-23
„Rentgeno juostų ir medžiagų pirkimas" Rentgeno juostos ir medžiagos Skelbiamas supaprastintas mažos vertės pirkimas VšĮ Naujosios Vilnios poliklinikos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 261, 262 punktai 2014-05-23
„Dokumentų valdymo sistemos pirkimas" Dokumentų valdymo sistema Neskelbiamas supaprastintas mažos vertės pirkimas, atliekamas CVP IS priemonėmis VšĮ Naujosios Vilnios poliklinikos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 161.8, 200, 201.4, 209, 261 punktai 2014-06-13
„Vidaus medicinos audito paslaugos" Vidaus medicinos audito paslaugos Apklausa VšĮ Naujosios Vilnios poliklinikos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 161.8, 200, 201.4, 209, 261 punktai 2014-06-13
„Medicinos įrangos (prietaisų) techninės priežiūros ir remonto paslaugų pirkimas." Medicinos įrangos (prietaisų) techninės priežiūros ir remonto paslaugos. Neskelbiamas supaprastintas mažos vertės pirkimas, atliekamas CVP IS priemonėmis VšĮ Naujosios Vilnios poliklinikos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 161.8, 200, 201.4, 209, 261 punktai 2014-06-25
„Poliklinikos registratūros ir rūbinės patalpų paprastojo remonto darbų pirkimas." Poliklinikos registratūros ir rūbinės patalpų paprastojo remonto darbai. Neskelbiamas supaprastintas mažos vertės pirkimas, atliekamas CVP IS priemonėmis VšĮ Naujosios Vilnios poliklinikos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 161.8, 200, 201.4, 209, 261 punktai 2014-08-04
„Tvarstymo priemonių pirkimas." Tvarsliavos prekės. Neskelbiamas supaprastintas mažos vertės pirkimas, atliekamas CVP IS priemonėmis VšĮ Naujosios Vilnios poliklinikos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 161.8, 200, 201.4, 209, 261 punktai 2014-08-08
„Poliklinikos registratūros ir rūbinės patalpų paprastojo remonto darbų pirkimas." Poliklinikos registratūros ir rūbinės patalpų paprastojo remonto darbai Skelbiamas supaprastintas mažos vertės pirkimas, atliekamas CVP IS priemonėmis VšĮ Naujosios Vilnios poliklinikos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 161.8, 200, 201.4, 209, 261 punktai 2014-08-04
„Medicinos įrangos pirkimas" Medicinos įranga: odontologo darbo vieta su priedais ir medicinos baldai. Skelbiamas supaprastintas mažos vertės pirkimas, atliekamas CVP IS priemonėmis VšĮ Naujosios Viilnios poliklinikos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 161.8, 200, 201.4, 209, 261 punktai. 2014-10-31
„Viešojo fiksuoto telefono paslaugų pirkimas" Viešojo fiksuoto telefono ryšio paslaugos Neskelbiamas supaprastintas mažos vertės pirkimas, atliekamas CVP IS priemonėmis Viešųjų pirkimų įstatymo 85 str. 2 d., VšĮ Naujosios Vilnios poliklinikos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 161.8, 200, 201.4, 209, 261 punktai 2014-12-03
Supaprastinto mažos vertės pirkimo „VšĮ Naujosios Vilnios poliklinikos vykdytų viešųjų pirkimų vertinimo paslaugos" VšĮ Naujosios Vilnios poliklinikos vykdytų viešųjų pirkimų vertinimo (audito) paslaugos. Neskelbiamas supaprastintas mažos vertės pirkimas, atliekamas apklausos būdu. VšĮ Naujosios Vilnios poliklinikos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 161.8, 200, 201.4, 209, 261 punktai 2014-12-10
„Medicinos baldų pirkimas" Medicinos baldai Neskelbiamas supaprastintas mažos vertės pirkimas, atliekamas apklausos būdu. Viešųjų pirkimų įstatymo 85 str. 2 d., VšĮ Naujosios Vilnios poliklinikos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 161.8, 200, 201.4, 209, 261 punktai 2014-12-15
 „2014 m. finansinių ataskaitų ir įstaigos veiklos bei valdymo audito paslaugos"  VšĮ Naujosios Vilnios poliklinikos 2014 metų finansinių ataskaitų audito ir įstaigos veiklos bei valdymo audito paslaugos.  Apklausa  Viešųjų pirkimų įstatymo 85 str. 2 d., VšĮ Naujosios Vilnios poliklinikos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 161.8, 200, 201.4, 211 punktai  2015-01-23
„Laboratorijos reagentai ir darbo priemonės biocheminiam analizatoriui „Mindray BS 300" Laboratorijos reagentai ir darbo priemonės biocheminiam analizatoriui „Mindray BS 300" Skelbiamas supaprastintas mažos vertės pirkimas, atliekamas CVP IS priemonėmis, CVP IS Nr.217370 Viešųjų pirkimų įstatymo 85 str. 2 d., VšĮ Naujosios Vilnios poliklinikos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 161.8, 200, 201.4, 209, 261 punktai 2015-02-02
„Spausdintų gaminių pirkimas" Spausdinti gaminiai- medicinos apskaitos ir kitos paskirties blankai ir žurnalai ir jų pristatymo perkančiajai organizacijai paslaugos Skelbiamas supaprastintas mažos vertės pirkimas, atliekamas CVP IS priemonėmis, CVP IS Nr. 219516 Viešųjų pirkimų įstatymo 85 str. 2 d., VšĮ Naujosios Vilnios poliklinikos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 261 punktas 2015-02-19
„Farmacijos produktų pirkimas". Farmacijos produktai: gaminami ir kiti medikamentai, higienos ir dezinfekcijos preparatai Skelbiamas supaprastintas mažos vertės pirkimas, atliekamas CVP IS priemonėmis, CVP IS Nr. 227272 Viešųjų pirkimų įstatymo 85 str. 2 d., VšĮ Naujosios Vilnios poliklinikos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 261 punktas 2015-04-16
„Medikamentų pirkimas ". Medikamentai Neskelbiamas supaprastintas mažos vertės pirkimas, atliekamas LR VPĮ 92 str. 3 d. 2 p. pagrindu CVP IS priemonėmis, CVP IS Nr. 227272 Viešųjų pirkimų įstatymo 92 str. 3 d. 2 p., VšĮ Naujosios Vilnios poliklinikos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 201.2 punktas 2015-06-01
„Medicinos įrangos pirkimas". Medicinos įranga: elektromagnetinės terapijos ir elektros medicinos prietaisai bei fizinės terapijos priemonės. Neskelbiamas supaprastintas mažos vertės pirkimas, atliekamas CVP IS priemonėmis, CVP IS Nr. 233673 Viešųjų pirkimų įstatymo 85 str. 2 d., VšĮ Naujosios Vilnios poliklinikos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 201.4 punktas 2015-05-29
„Laboratorijos reagentai ir darbo priemonės". Laboratorijos reagentai ir darbo priemonės Skelbiamas supaprastintas mažos vertės pirkimas, atliekamas CVP IS priemonėmis, CVP IS Nr. 234808 Viešųjų pirkimų įstatymo 85 str. 2 d., VšĮ Naujosios Vilnios poliklinikos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 261 punktas 2015-06-08
„Teisinių paslaugų pirkimas" Teisinės paslaugos Neskelbiamas supaprastintas mažos vertės pirkimas, atliekamas CVP IS priemonėmis Viešųjų pirkimų įstatymo 85 str. 2 d., VšĮ Naujosios Vilnios poliklinikos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 158.8; 200; 201.6; 210; 261 punktai 2015-06-15
Medicinos instrumentų ir kitų darbo priemonių pirkimas Medicinos instrumentai ir kitos darbo priemonės Supaprastintas mažos vertės pirkimas Viešųjų pirkimų įstatymo 85 str. 2 d., VšĮ Naujosios Vilnios poliklinikos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 158.8; 200; 205; 207; 209; 261 punktai 2015-04-15
„Laboratorijos reagentų analizatoriui „NYCO CARD READERII" pirkimas" Laboratorijos reagentai analizatoriui „Nyco Card Reader II" Neskelbiamas supaprastintas mažos vertės pirkimas, atliekamas CVP IS priemonėmis Viešųjų pirkimų įstatymo 92 str. 3 d. 2p., VšĮ Naujosios Vilnios poliklinikos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 158.8; 200; 201.2; 205; 207; 210; 261 punktai 2015-07-17
„Medicinos prietaisų pirkimas". Medicinos prietaisai: automatinis išorinis defibriliatorius ir elektrokardiografas. Neskelbiamas supaprastintas mažos vertės pirkimas, atliekamas CVP IS priemonėmis, CVP IS Nr. 243020 Viešųjų pirkimų įstatymo 85 str. 2 d., VšĮ Naujosios Vilnios poliklinikos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 201.4 punktas 2015-08-17
„Poliklinikos patalpų paprastojo remonto darbų pirkimas". Poliklinikos specialistų darbo kabinetų ir pagalbinių patalpų paprastojo remonto darbai. Skelbiamas supaprastintas mažos vertės pirkimas, atliekamas CVP IS priemonėmis, CVP IS Nr. 243423 Viešųjų pirkimų įstatymo 85 str. 2 d., VšĮ Naujosios Vilnios poliklinikos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 261 punktas 2015-08-21
„Poliklinikos patalpų paprastojo remonto darbų pirkimas" Poliklinikos patalpų (medicinos specialistų darbo kabinetų) paprastojo remonto darbai. Apklausa Viešųjų pirkimų įstatymo 85 str. 2 d., VšĮ Naujosios Vilnios poliklinikos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 161.8, 200, 201.4, 209, 261 punktai 2015-10-21
„Laboratorinių tyrimų pirkimas" Laboratorinių tyrimų, atliekamų ne poliklinikoje, atlikmo paslaugos Skelbiamas supaprastintas mažos vertės pirkimas, atliekamas CVP IS priemonėmis, CVP IS Nr. 255556 Viešųjų pirkimų įstatymo 85 str. 2 d., VšĮ Naujosios Vilnios poliklinikos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 261 punktas 2015-11-30
Skaitmeninio detektoriaus ir nekontaktinio akių tonometro pirkimas Skaitmeninis detektorius-rentgeno vaizdų skaitmenizavimo sistema
Nekontaktinis akių tonometras (rankinis)
Skelbiamas supaprastintas mažos vertės pirkimas, atliekamas CVP IS priemonėmis, CVP IS Nr. 258756 Viešųjų pirkimų įstatymo 85 str. 2 d., VšĮ Naujosios Vilnios poliklinikos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 261 punktas 2015-12-22
„Skaitmeninio detektoriaus pirkimas" Skaitmeninis detektorius, rentgeno vaizdų skaitmenizavimo sistema Neskelbiamas supaprastintas mažos vertės pirkimas atliekamas CVP IS priemonėmis Viešųjų pirkimų įstatymo 92 str. 3 d.2p., VšĮ Naujosios Vilnios poliklinikos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 201.2 punktai 2016-01-20
„Endoskopų plovimo įrangos pirkimas". Endoskopų plovimo įranga, 1 vnt. Neskelbiamas supaprastintas mažos vertės pirkimas, atliekamas CVP IS priemonėmis, CVP IS Nr. 264651 Viešųjų pirkimų įstatymo 85 str. 2 d., VšĮ Naujosios Vilnios poliklinikos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 201.4 punktas 2016-02-15
„Laboratorijos reagentai ir darbo priemonės" „Laboratorijos reagentai ir darbo priemonės" Supapratsintas atviras konkursas Viešųjų pirkimų įstatymo 151 str., VšĮ Naujosios Vilnios poliklinikos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 159; 167; punktai 2016-02-17
„Medicinos įrangos techninės priežiūros bei remonto ir techninės būklės vertinimo paslaugų pirkimas" Medicinos įrangos (prietaisų) techninės priežiūros bei remonto ir techninės būklės įvertinimo paslaugos. Skelbiamas supaprastintas mažos vertės pirkimas atliekamas CVP IS priemonėmis, Pirkimo Nr. 266374 Viešųjų pirkimų įstatymo 85 str. 2 d., VšĮ Naujosios Vilnios poliklinikos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 261 ir 262 punktais 2016-02-29
Medicinos įrangos pirkimas Pirkimo objektas susideda iš trijų savarankiškų dalių:
1- Odontologo darbo vieta
2- Bekontaktinis akių tonometras
3-Audiometras
Supaprastintas skelbiamas mažos vertės pirkimas Viešųjų pirkimų įstatymo 85 str. 2 d., VšĮ Naujosios Vilnios poliklinikos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 158.9; 167; 261 punktai 2016-04-11
Pagalbinės medicinos priemonės Pirkimo objektas susideda iš 5 savarankiškų pirkimo dalių:
1- Rentgeno juostos
2- Dentaliniai rentgeno filmai
3- Rentgeno medžiagos
4- Dezinfekuojančios medžiagos
5- Dezinfekcijos priemonės
Supaprastintas skelbiamas mažos vertės pirkimas Viešųjų pirkimų įstatymo 85 str. 2 d., VšĮ Naujosios Vilnios poliklinikos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 158.9; 167; 261 punktai 2015-04-11
Poliklinikos patalpų paprastojo remonto darbų pirkimas Poliklinikos patalpų (medicinos specialistų darbo kabinetų) paprastojo remonto darbai Neskelbiamas mažos vertės pirkimas atliekamas CVP IS priemonėmis Viešųjų pirkimų įstatymo 85 str. 2 d., VšĮ Naujosios Vilnios poliklinikos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 158.8; 200; 205; 207; 209; 261 punktai 2016-04-12
Diabetinės pėdos kabineto įranga diabetinės pėdos kabineto įranga su priedais (darbo priemonėmis, instrumentais) Supaprastintas neskelbiamas mažos vertės pirkimas atliekamas CVP IS priemonėmis Viešųjų pirkimų įstatymo 85 str. 2 d., VšĮ Naujosios Vilnios poliklinikos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 158.8; 200; 205; 207; 209; 261 punktai 2015-04-13
„Diabetinės pėdos kabineto įranga". Diabetinės pėdos kabineto įranga ir instrumentai. Neskelbiamas supaprastintas mažos vertės pirkimas, atliekamas apklausos būdu. Viešųjų pirkimų įstatymo 85 str. 2 d., VšĮ Naujosios Vilnios poliklinikos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 201.4, 210 ir 261 punktai 2016-05-05
„Diabetinės pėdos kabineto įranga". Diabetinės pėdos kabineto įranga ir instrumentai. Neskelbiamas supaprastintas mažos vertės pirkimas, atliekamas CVP IS priemonėmis, CVP IS Nr. 273216 Viešųjų pirkimų įstatymo 85 str. 2 d., VšĮ Naujosios Vilnios poliklinikos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 201.4, 210 punktai 2016-06-02
„Draudimo paslaugų pirkimas" Civilinės atsakomybės už pacientams padarytą žalą privalomojo draudimo paslaugos, atitinkančios Luietuvos Respublikos sveikatos ministro 2005 m. sausio 6 d. įsakymo Nr.6 aktualios redakcijos, nustatytus reikalavimus Skelbiamas mažos vertės pirkimas Viešųjų pirkimų įstatymo 85 str. 2 d., VšĮ Naujosios Vilnios poliklinikos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 158.9; 167; 261 punkta 2016-06-17
Poliklinikos patalpų paprastojo remonto darbų pirkimas Poliklinikos patalpų (medicinos specialistų darbo kabinetų) paprastojo remonto darbai. Supaprastintas skelbiamas mažos vertės pirkimas Viešųjų pirkimų įstatymo 85 str. 2 d., VšĮ Naujosios Vilnios poliklinikos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 158.9; 167; 261 punkta 2016-05-05
Laboratorinių turyimų kokybės išorinio vertinimo paslaugos Laboratorinių tyrimų, atliekamų poliklinikoje, kokybės išorinio vertinimo paslauga Skelbiamas mažos vertės pirkimas Viešųjų pirkimų įstatymo 85 str. 2 d., VšĮ Naujosios Vilnios poliklinikos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 158.9; 167; 261, 262 punktai 2016-12-15
 Finansinio audito ir konsultavimo paslaugų prikimas  1 objekto dalis- VšĮ Naujosios Vilnios poliklinikos vienerių metų (pradedant 2016 m.) finansinės atskaitomybės ir rizikos valdymo audito paslaugos.
2 objekto dalis- poliklinikos pirminio lygio paslaugų skyriaus ir psichikos sveikatos centro kokybės vadybos sistemos audito ir konsultavimo paslaugos, skirtos paruošti padalinių kokybės vadybos sistemą sertifikavimo auditui pagal kokybės standarto LST EN ISO 9001:2015 reikalavimus.
 supaprastintas mažos vertės pirkimas ,Apklausa, atliekama CVP IS priemonėmis  Viešųjų pirkimų įstatymo 85 str. 2 d., VšĮ Naujosios Vilnios poliklinikos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 158.8; 200; 201,4, 209, 262 punktai  2017-01-06
 Dantų radioviziografijos sistema  dantų radiovisiografijos sistema  supaprastintas mažos vertės pirkimas ,Apklausa, atliekama CVP IS priemonėmis  Viešųjų pirkimų įstatymo 85 str. 2 d., VšĮ Naujosios Vilnios poliklinikos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 158.8; 200; 201,4, 209, 262 punktai  2017-03-16
Poliklinikos patalpų paprastojo remonto darbų pirkimas poliklinikos patalpų paprastojo remonto darbai supaprastintas mažos vertės pirkimas ,Apklausa Viešųjų pirkimų įstatymo 85 str. 2 d., VšĮ Naujosios Vilnios poliklinikos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 158.8; 200; 201,4, 207, 209, 262 punktai 2017-05-08
Multifunkcinis elektroterapijos ir ultragarso terapijos prietaisas multifunkcinis elektroterapijos ir ultragarso terapijos prietaisas supaprastintas mažos vertės pirkimas ,Apklausa Viešųjų pirkimų įstatymo 85 str. 2 d., VšĮ Naujosios Vilnios poliklinikos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 158.8; 200; 201,4, 207, 209, 262 punktai 2017-05-16
Medicinos įrangos pirkimas

Pirma pirkimo dalis – stacionarus timpanometras su integruotu spausdintuvu, 1 vienetas.

Antra pirkimo dalis – automatinis dioprimetras, 2 vienetai.
Neskelbiamas supaprastintas mažos vertės pirkimas, atliekamas CVP IS priemonėmis, CVP IS Nr. 334028 VšĮ Naujosios Vilnios poliklinikos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 158.8, 200, 201.4 punktai 2017-06-05
Tvarstymo priemonių pirkimas  Tvarstymo priemonės Neskelbiamas supaprastintas mažos vertės pirkimas, atliekamas CVP IS priemonėmis, CVP IS Nr. 336013 VšĮ Naujosios Vilnios poliklinikos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 158.8, 200, 201.4 punktai  2017-06-13
Vidaus medicinos audito paslaugų pirkimas Vidaus medicinos audito paslaugos Neskelbiama apklausa  Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo 4.2, 4.3 ir 21.2.1 punktai  2017-07-25
Pakartotinas odontologijos prekių pirkimas Odontologijos medžiagos ir darbo priemonės Neskelbiama apklausa, atliekama CVP IS priemonėmis Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo 4.2, 4.5 ir 21.2.2 punktai 2017-08-07

 

thank10
Aukštyn