webmail login sprite

profilaktiniai

Svarbi informacija pacientams:

Pirkimo pavadinimas Pirkimo objektas Numatoma pirkimo sutarties kaina litais (su/be PVM) Laimėjusio dalyvio pavadinimas Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas Jei žinoma, pirkimo sutarties sutarties įsipareigojimų dalis, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti subrangovus, subtiekėjus ar subteikėjus Data
„Laboratorijos tyrimų pirkimas" Serologinių ir mikrobiologinių laboratorinių tyrimų atlikimo paslaugos 9 595,50 Lt be PVM UAB „Invitro diagnostika" Pasiūlyta mažiausia kaina Subteikėjų nėra. 2014-03-31
„Medicinos įrangos techninės priežiūros ir remonto, techninės būklės įvertinimo, metrologinės patikros ir kitų paslaugų pirkimas" (CVP IS Nr. 180983) Metrologinės patikros paslaugos 5.1. pirkimo dalis – 2 773,32 Lt su PVM;
5.2. pirkimo dalis – 1 586,36 Lt su PVm;
5.3. pirkimo dalis – 2 353,50 Lt su PVM.
5.1. pirkimo dalis – AB „Šiaulių metrologijos centras"
5.2. pirkimo dalis – AB „Vilniaus metrologijos centras"
5.3. pirkimo dalis - AB „Vilniaus metrologijos centras"
Mažiausia kaina Subteikėjų nėra. 2014-05-12
„Medicinos įrangos techninės priežiūros ir remonto, techninės būklės įvertinimo, metrologinės patikros ir kitų paslaugų pirkimas" (CVP IS Nr. 180983) Medicinos įrangos techninės būklės įvertinimo paslaugos 2.1. pirkimo dalis – 1 089,00 Lt su PVM;
2.2. pirkimo dalis – 2 525,03 Lt su PVm;
2.3. pirkimo dalis – 2 456,30 Lt su PVM;
2.4. . pirkimo dalis – 907,50 Lt su PVM.
UAB „Limeta" Pateikti tik vieno tiekėjo pasiūlymai Subteikėjų nėra. 2014-05-12
„Medicinos įrangos techninės priežiūros ir remonto, techninės būklės įvertinimo, metrologinės patikros ir kitų paslaugų pirkimas" (CVP IS Nr. 180983) Personalo saugos priemonių švino ekvivalento nustatymo paslaugos 4.1. pirkimo dalis – 1669,80 Lt su PVM. UAB „Limeta" Pateiktas tik vieno tiekėjo pasiūlymas. Subteikėjų nėra. 2014-05-12
„Medicinos įrangos techninės priežiūros ir remonto, techninės būklės įvertinimo, metrologinės patikros ir kitų paslaugų pirkimas" (CVP IS Nr. 180983) Medicinos įrangos techninės priežiūros ir remonto paslaugos 1.1. pirkimo dalis – 4 259,20 Lt su PVM;
1.2. pirkimo dalis – 7 018,18 Lt su PVm;
1.3. pirkimo dalis – 1 306,80 Lt su PVM;
1.4. pirkimo dalis – 1 306,80 Lt su PVM;
1.7. pirkimo dalis – 2 323,20 Lt su PVM;
1.8. pirkimo dalis – 1 452,00 Lt su PVM;
1.9. pirkimo dalis – 580,80 Lt su PVM;
1.10. pirkimo dalis – 1 742,40 Lt su PVM;
1.11. pirkimo dalis – 4 791,60 Lt su PVM.
1.1. – 1.4. ir 1.7. – 1.11. pirkimo dali7 laim4tojas UAb „Limeta" Tik vienas tiekėjas UAB „Limeta" pateikė pasiūlymus. Subteikėjų nėra. 2014-05-20
„Medicinos įrangos techninės priežiūros ir remonto, techninės būklės įvertinimo, metrologinės patikros ir kitų paslaugų pirkimas" (CVP IS Nr. 180983) Rentgeno medicinos įrangos aptarnavimo paslaugos 3.1. pirkimo dalis – 20 400,60 Lt su PVM;
3.2. pirkimo dalis – 18 585,60 Lt su PVM;
3.3. pirkimo dalis – 1 754,50 Lt su PVM;
3.4. pirkimo dalis – 544,50 Lt su PVM;
3.5. pirkimo dalis – 1 548,80 Lt su PVM
3.1. – 3.5. pirkimo dalims UAB „Limeta" Pateikti tik vieno tiekėjo pasiūlymai Subteikėjų nėra. 2014-05-20
„Rentgeno juostų ir medžiagų pirkimas",
CVP IS Nr. 186681"
Rentgeno juostos ir medžiagos I p. d. UAB „Vijus", sutarties kaina – 7 996,80 Lt su PVM;
II p. d. UAB „Vijus", sutarties kaina – 661,50 Lt su PVM;
III p. d. UAB „Kodmeda", sutarties kaina - 1 386,00 Lt su PVM.
I p. d. UAB „Vijus",;
II p. d. UAB „Vijus";
III p. d. UAB „Kodmeda".
Mažiausia kaina Subteikėjų nėra. 2014-06-13
„Dokumentų valdymo sistemos pirkimas" (CVP IS Nr. 189579) Dokumentų valdymo sistema 99 601,15 Lt su PVM UAB „DocLogix" Mažiausia kaina Subtiekėjų nėra. 2014-06-25
„Vidaus medicinos audito paslaugos" Vidaus medicinos audito paslaugos 10 500,00 Lt be PVM MB „Medicininis auditas" Mažiausia kaina Subtiekėjų nėra. 2014-06-25
„Odontologijos medžiagų ir darbo priemonių pirkimas" (CVP IS Nr. 186679) Odontologijos medžiagos ir darbo priemonės I p. d. UAB „Unidentas", sutarties kaina – 8 042,87 Lt su PVM;
II p. d. UAB „Unidentas", sutarties kaina – 7 975,64 Lt su su PVM.
IV p. d. UAB „Unidentas", sutarties kaina – 6 199,44 Lt su su PVM.
V p. d. UAB „Unidentas", sutarties kaina – 22 178,20 Lt su su PVM.
VI p. d. UAB „Unidentas", sutarties kaina – 6 444,87 Lt su su PVM.
VII p. d. UAB „Unidentas", sutarties kaina – 1 657,42 Lt su su PVM.
VIII p. d. UAB „Unidentas", sutarties kaina – 107,99 Lt su su PVM.
IX p. d. UAB „Unidentas", sutarties kaina – 957,74 Lt su su PVM.
X p. d. UAB „Skirgesa", sutarties kaina – 3 652,11 Lt su su PVM.
I, II, IV, V, VI, VII, VIII ir IX pirkimo dalis laimėjo UAB „Unidentas".
X pirkimo dalį laimėjo UAB „Skirgesa".
Mažiausia kaina Subtiekėjų nėra. 2014-06-25
„Medicinos įrangos techninės priežiūros ir remonto, techninės būklės įvertinimo, bei metrologinės patikros paslaugų pirkimas" Techninės būklės įvertinimo ir metrologinės patikros paslaugos Techninė būklės įvertinimo paslaugos
36-oji pirkimo objekto dalis- 471,70 Lt su PVM
37-oji pirkimo objekto dalis- 471,70 Lt su PVM
38-oji pirkimo objekto dalis- 471,70 Lt su PVM
39-oji pirkimo objekto dalis- 617,10 Lt su PVM
40-oji pirkimo objekto dalis- 707,85 Lt su PVM
41-oji pirkimo objekto dalis- 707,85 LT su PVM
42-oji pirkimo objekto dalis- 453,75 Lt su PVM
43-oji pirkimo objekto dalis- 707,85 Lt su PVM
Metrologinės patikros paslaugos
46-oji pirkimo objekto dalis- 1 361,25 Lt su PVM
UAB „Limeta" Pateiktas tik vienas tai objekto daliai pasiūlymas Subteikėjų nėra 2014-07-14
„Medicinos įrangos techninės priežiūros ir remonto, techninės būklės įvertinimo, bei metrologinės patikros paslaugų pirkimas" Techninės priežiūros ir remonto paslaugos 3-oji pirkimo objekto dalis- 181,50 Lt su PVM
6-oji pirkimo objekto dalis- 181,50 Lt su PVM
7-oji pirkimo objekto dalis- 181,50 Lt su PVM
8-oji pirkimo objekto dalis- 181,50 Lt su PVM
UAB „Bioeksma" Mažiausia kaina Subteikėjų nėra. 2014-07-14
„Medicinos įrangos techninės priežiūros ir remonto, techninės būklės įvertinimo, bei metrologinės patikros paslaugų pirkimas" Metrologinės patikros paslaugos 44-oji pirkimo objekto dalis- 1 364,99 Lt su PVM
47-oji pirkimo objekto dalis- 604,61 Lt su PVM
48-oji pirkimo objekto dalis- 467,51 Lt su PVM
AB „Vilniaus metrologijos centras" Šiai daliai pateiktas tik vienas pasiūlymas Subteikėjų nėra 2014-07-14
„Medicinos įrangos techninės priežiūros ir remonto, techninės būklės įvertinimo, bei metrologinės patikros paslaugų pirkimas" Techninės priežiūros ir remonto paslaugos 1-oji pirkimo objekto dalis- 290,40 Lt su PVM
4-oji pirkimo objekto dalis- 290,40 Lt su PVM
5-oji pirkimo objekto dalis- 387,20 Lt su PVM
9-oji pirkimo objekto dalis- 290,40 Lt su PVM
10-oji pirkimo objekto dalis- 5 808,00Lt su PVM
11-oji pirkimo objekto dalis- 1 306,80 Lt su PVM
12-oji pirkimo objekto dalis- 580,80 Lt su PVM
13-oji pirkimo objekto dalis- 580,80 Lt su PVM
14-oji pirkimo objekto dalis- 290,40 lt su PVM
15-oji pirkimo objekto dalis- 290,40 Lt su PVM
16-oji pirkimo objekto dalis- 1 161,60 Lt su PVM
17-oji pirkimo objekto dalis- 580,80 Lt su PVM
18-oji pirkimo objekto dalis- 580,80 Lt su PVM
19-oji pirkimo objekto dalis- 580,80 Lt su PVM
20-oji pirkimo objekto dalis- 580,80 Lt su PVM
21-oji pirkimo objekto dalis- 145,20 Lt su PVM
22-oji pirkimo objekto dalis- 1 742,40 Lt su PVM
23-ojipirkimo objekto dalis- 1 161,60 Lt su PVM
24-oji pirkimo objekto dalis- 4 646,40 Lt su PVM
25-oji pirkimo objekto dalis- 4 646,40 Lt su PVM
26-oji pirkimo objekto dalis- 435,60 Lt su PVM
27-oji pirkimo objekto dalis- 290,40 Lt su PVM
28-oji pirkimo objekto dalis- 580,80 Lt su PVM
29-oji pirkimo objekto dalis- 4 646,40 Lt su PVM
30- oji pirkimo objekto dalis- 290,40 Lt su PVM
31-oji pirkimo objekto dalis- 871,20 Lt su PVM
32- oji pirkimo objekto dalis- 580,80 Lt su PVM
33- oji pirkimo objekto dalis- 290,40 Lt su PVM
34-oji pirkimo objekto dalis- 435,60 Lt su PVM
35-oji pirkimo ojbjekto dalis- 4 646,40 Lt su PVM
UAB „Limeta" Mažiausia kaina- 1, 4 pirkimo objekto dalys. Pateiktas tik vienas pasiūlymas- 5, 9-35. Liko vienas neatmestas pasiūlymas-23, 24. Subteikėjų nėra. 2014-07-14
„Medicinos įrangos techninės priežiūros ir remonto, techninės būklės įvertinimo, bei metrologinės patikros paslaugų pirkimas" Techninės priežiūros ir remonto paslaugos 2-oji pirkimo objekto dalis- 181,50 Lt su PVM UAB „Interlux" Mažiausia kaina Subteikėjų nėra. 2014-07-14
Skelbiamas supaprastintas mažos vertės pirkimas „Odontologijos medžiagų ir darbo priemonių pirkimas" III pirkimo dalis   „ SK Impex Service Center"   Subteikėjų nėra. 2014-08-05
Skelbiamas supaprastintas mažos vertės "Tvarstymo priemonių pirkimas" Visos 3 pirkimo dalys I-oji pirkimo objekto dalis – 28 406,80 Lt su PVM
II-oji pirkimo objekto dalis – 6 651, 23 Lt su PVM
III- oji pirkimo objekto dalis – 11 678,84 Lt su PVM
A. Zapalskio IĮ "Azas" Pasiūlyta mažiausia kaina Subtiekėjų nėra 2014-08-21
„Poliklinikos registratūros ir rūbinės patalpų paprastojo remonto darbų pirkimas." Poliklinikos registratūros ir rūbinės patalpų paprastojo remonto darbai 49 268,59 Lt su PVM SR UAB „Šarvas" Pasiūlyta mažiausia kaina Nėra 2014-08-29
„Viešojo fiksuoto telefono ryšio paslaugų pirkimas"
CVP IS Nr. 209893
Viešojo fiksuoto telefono ryšio paslaugos 3 801,70 €. UAB „CS Telecom". Pateiktas vienas priimtinas pasiūlymas. Subteikėjų nėra. 2014-12-16
Supaprastinto mažos vertės pirkimo „Medicinos baldų pirkimas" Medicinos baldai. 9 625,87 Lt su PVM AB „Puntukas" Mažiausia kaina Subtiekėjų nėra. 2014-12-23
VŠĮ Naujosios Vilnios poliklinikos vykdytų viešųjų pirkimų vertinimo paslaugos VšĮ Naujosios Vilnios poliklinikos vykdytų viešųjų pirkimų vertinimo (audito) paslaugos. Pasiūlymo kaina – 18 029,00 Lt arba 5 221,56 € su PVM. UAB Viešųjų pirkimų ekspertų grupė Mažiausia kaina Subtiekėjų nėra. 2014-12-31
„2014 m. finansinių ataskaitų ir įstaigos veiklos bei valdymo audito paslaugos VšĮ Naujosios Vilnios poliklinikos 2014 metų finansinių ataskaitų audito ir įstaigos veiklos bei valdymo audito paslaugos. 3500.89 € UAB „Tezaurus auditas" Pasiūlymas atitiko kvietime nurodytus reikalavimus VšĮ Naujosios Vilnios viešųjų pirkimų komisijos pripažintas priimtinu Subteikėjų nėra. 2015-02-02
„Laboratorijos reagentai ir darbo priemonės biocheminiam analizatoriui „Mindray BS 300" Laboratorijos reagentai ir darbo priemonės biocheminiam analizatoriui „Mindray BS 300" 17 081,64 eurų su PVM UAB „Bioeksma" Vienintelis pirkimo dalyvis pateikė perkančiajai organizacijai priimtiną pasiūlymą Subteikėjų nėra. 2015-03-12
„Spausdintų gaminių pirkimas" Spausdinti gaminiai- medicinos apskaitos ir kitos paskirties blankai ir žurnalai ir jų pristatymo perkančiajai organizacijai paslaugos 5 869,19 eurų su PVM UAB „Vitae Litera" Pasiūlyta mažiausia kaina Subtiekėjų nėra. 2015-03-17
„Medicinos įrangos pirkimas ". Medicinos įranga I pirkimo dalis - 6 171,00 €;
II pirkimo dalis - 3 085,50 €;
III pirkimo dalis - 1 339,47 €;
IV pirkimo dalis - 2 020,70 €.
UAB „Kavita" Liko tik vieno tiekėjo pirkimo sąlygas atitinkantys pasiūlymai. Subtiekėjų nėra. 2015-06-17
„Medikamentų pirkimas ". Medikamentai I pirkimo dalis - 5 587,26 €;
II pirkimo dalis - 1 965,60 €.
UAB „Universiteto vaistinė" Liko tik vieno tiekėjo pirkimo sąlygas atitinkantys pasiūlymai Subtiekėjų nėra. 2015-06-15
„Laboratorijos reagentai ir darbo priemonės". Laboratorijos reagentai ir darbo priemonės 12 343,84 UAB „Diamedica" Pateiktas tik vieno tiekėjo pirkimo sąlygas atitinkantis pasiūlymas. Subtiekėjų nėra. 2015-07-10
 Farmacijos produktų pirkimas  I-oji pirkimo objekto dalis  1 683,29 €  UAB „Universiteto vaistinė"  Vienintelis tiekėjas pateikęs šiai pirkimo daliai pasiūlymą  Subtikėjai nepasitelkiami  2015-05-18
Farmacijos produktų pirkimas III-oji ir V-oji pirkimo objekto dalis 2 581,04 € UAB „Apiterapija" Vienintelis tiekėjas pateikęs šiai pirkimo daliai pasiūlymą Subtikėjai nepasitelkiami 2015-05-18
Medicinos instrumentų ir kitų darbo priemonių pirkimas Medicinos instrumentai ir kitos darbo priemonės 3 361,95 € su PVM A. Zapalskio IĮ „Azas" Mažiausia kaina nepasitelkiami 2015-05-20
Teisinių paslaugų pirkimas Atstovavimas perkančiajai organizacijai teismuose ir/ar kituose institucijuose, kai reikalinga teisininko pagalba 49 999,00 € be PVM Advokatų profesinė bendrija „iLAW" Vienintelis pirkimo dalyvis pateikė perkančiajai organizacijai priimtiną pasiūlymą nepasitelkiami 2015-07-01
Laboratorijos reagentų analizatoriui „NYCO CARD READERII" pirkimas" Laboratorijos reagentai analizatoriui „Nyco Card Reader II" 1 774,18 € su PVM UAB „Diagnostinės sistemos" Neįvykus supaprastinto mažos vertės pirkimo „Laboratorijos reagentai ir darbo priemonės"(CVP IS Nr.234808) II dalies pirkimui, kreiptąsi į vienintelį šiai pirkimo daliai pasiūlymą pateikusį tiekėją.
Pagrindas:Viešųjų pirkimų įstatymo 92 str. 3 d. 2p., ir VšĮ Naujosios Vilnios poliklinikos supaprastintų viešųjų taisyklių 201.2 p.
Subtiekėjų nėra. 2015-07-21
„Medicinos prietaisų pirkimas". Medicinos prietaisai: automatinis išorinis defibriliatorius (I pirkimo dalis) ir elektrokardiografas (II pirkimo dalis). I pirkimo dalis - 4 026,88
II pirkimo dalis- 5 324,00
I pirkimo dalis - UAB „Genomas"
II pirkimo dalis - UAB „Tradintek"
I pirkimo dalis - pateiktas vienas pirkimo sąlygas atitinkantis pasiūlymas;
II pirkimo dalis - pasiūlyta mažiausia kaina.
Subtiekėjų nėra. 2015-08-27
 „Poliklinikos patalpų paprastojo remonto darbų pirkimas"  Poliklinikos patalpų (medicinos specialistų darbo kabinetų) paprastojo remonto darbai  17 522,72 su PVM  UAB „Verslo rizikos valdymas"  Mažiausia kaina  Subrangovai nepasitelkiami  2015-11-04
„Laboratorinių tyrimų pirkimas" Pirkimo I-oji objekto dalis „Diagnostikos skyriaus tyrimai" 10 000,00 € UAB „Sosdiagnostika" Mažiausia kaina Subteikėjas VUL Santariškių klinikos, pasitelkiami Sutarties 1 priedo pozicijoms Eil.Nr.: 2; 36; 37; 45; 46; 47; 48; 70; 78; 80; 81; 84; 85; 86; 10; 101; 115; 117; 132. 2015-12-22
„Laboratorinių tyrimų pirkimas" Pirkimo II-oji objekto dalis „Kiti tyrimai" UAB „Antėja" 2 307,82 € Mažiausia kaina Subteikėjas VUL Santariškių klinikos, pasitelkiami Sutarties 1 priedo pozicijoms Eil.Nr.: . 3; 4; 5; 6; 8; 13; 18; 19; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 31; 32; 42; 43; 58; 60; 61; 62. 2015-12-22
„Skaitmeninio detektoriaus ir nekontaktinio akių tonometro pirkimas" II-oji pirkimo objekto dalis „Nekontaktinis akių tonometras" 6050,00 € UAB „Kavita" Vienintelis tiekėjas pateikęs šiai pirkimo daliai pasiūlymą Subtiekėjai nepasitelkiami 2016-01-12
„Skaitmeninio detektoriaus pirkimas" Skaitmeninis detektorius, rentgeno vaizdų skaitmenizavimo sistema 53 542,50 € su PVM UAB „Litfarma" Derybų metu tiekėjo pasiūlyta kaina perkančiajai organizacijai priimtina Subtiekėjai nepasitelkiami 2016-01-27
„Endoskopų plovimo įrangos pirkimas" Endoskopų plovimo įranga, 1 vnt.. 21 780,00 eurų UAB „Litfarma" Pasiūlyta mažiausia kaina Subtiekėjų nėra. 2016-02-26
 „Medicinos įrangos techninės priežiūros bei remonto ir techninės būklės vertinimo paslaugų pirkimas"  Medicinos įrangos (prietaisų) techninės priežiūros bei remonto ir techninės būklės įvertinimo paslaugos.  I grupė –Techninės priežiūros bei remonto paslaugos.
1. Pirkimo objekto 1-14, 16, 18, 19, 21 ir 22 dalys-
3 811,50
2.Pirkimo objekto 15 ir 17 dalys-290,40
3. Pirkimo objekto 20 dalis- 1 873,08
II grupė – Techninės būklės vertinimo paslaugos
1.Pirkimo objekto 23-26 ir 29-31 dalys – 1 637,73
 I grupė – Techninės priežiūros bei remonto paslaugos.
1. Pirkimo objekto 1-14, 16, 18, 19, 21 ir 22 dalys-
UAB „Valmedika"
2.Pirkimo objekto 15 ir 17 dalys- UAB „Mediq Lietuva"
3. Pirkimo objekto 20 dalis- UAB „Anmeda Techna"
II grupė – Techninės būklės vertinimo paslaugos
1.Pirkimo objekto 23-26 ir 29-31 dalys – UAB „Limeta"
 I grupė – Techninės priežiūros bei remonto paslaugos.
1. Pirkimo objekto 1-14, 16, 18, 19, 21 ir 22 dalys- Vienintelis pirkimo dalyvis pateikęs pasiūlymą.
2.Pirkimo objekto 15 ir 17 dalys- Mažiausia kaina.
3. Pirkimo objekto 20 dalis- Mažiausia kaina.
II grupė – techninės būklės vertinimo paslaugos
1.Pirkimo objekto 23-26 ir 29-30 dalys – Vienintelis pirkimo dalyvis pateikęs pasiūlymą.
2. Pirkimo objekto 31 dalis- Mažiausia kaina.
3. Pirkimo objekto 27 ir 28 dalims pirkimas neįvyko- nei vienas iš pirkimo dalyvių nepateikė pasiūlymų.
 Subtiekėjai nepasitelkiami  2016-03-31
Poliklinikos patalpų paprastojo remonto darbų pirkimas Poliklinikos patalpų (medicinos specialistų darbo kabinetų) paprastojo remonto darbai Pirkimas neįvyko Pirkimas neįvyko Nei vienas iš pakviestų tiekėjų nepateikė pasiūlymų iki pirkimo sąlygose nustatyto termino Pirkimas neįvyko 2016-04-26
Diabetinės pėdos kabineto įranga Diabetinės pėdos kabineto įranga su priedais (darbo priemonėmis, instrumentais) Pirkimas neįvyko Pirkimas neįvyko Nei vienas iš pakviestų tiekėjų nepateikė pasiūlymų iki pirkimo sąlygose nustatyto termino Pirkimas neįvyko 2016-04-28
Pagalbinės medicinos priemonės Pirkimo objektas susideda iš 5 savarankiškų pirkimo dalių:

1- Rentgeno juostos

2- Dentaliniai rentgeno filmai

3- Rentgeno medžiagos

4- Dezinfekuojančios medžiagos

5- Dezinfekcijos priemonės

1- 2 963,48

2- 710,64

3- 362,27

4- 1 058,90

5- šiai pirkimo objekto daliai laimėtojas dar nenustatytas-vadovaujantis pirkimo sąlygų 53 p. pristatomi siūlomų prekių pavyzdžiai.

1- UAB „Litfarma"

2- UAB „Interlux"

3- UAB „Limeta"

4- UAB „Skirgesa"

5- šiai pirkimo objekto daliai laimėtojas dar nenustatytas-vadovaujantis pirkimo sąlygų 53 p. pristatomi siūlomų prekių pavyzdžiai.

1- Mažiausia kaina
2- Mažiausia kaina
3- Mažiausia kaina
4- šiai pirkimo objekto daliai pateiktas vieno tiekėjo pasiūlymas
5-
Subtiekėjai nepasitelkiami 2016-04-28
Medicinos įrangos pirkimas Pirkimo objektas susideda iš trijų savarankiškų dalių:
1- Odontologo darbo vieta
2- Bekontaktinis akių tonometras
3-Audiometras
1- 13 722,61
2- 9 499,00
3- 7 163,20
1- UAB „Eurilija"
2- UAB „Kavita"
3- UAB „Kavita"
1- vientelis neatmestas, pirkimo sąlygas atitinkantis pasiūlymas

2- šiai pirkimo objekto daliai pateiktas vieno tiekėjo pasiūlymas

2- šiai pirkimo objekto daliai pateiktas vieno tiekėjo pasiūlymas

Subtiekėjai nepasitelkiami

2016-04-29

„Diabetinės pėdos kabineto įranga". Diabetinės pėdos kabineto įranga ir instrumentai. 11 855,58 eurų su PVM UAB „Gabija" Pateiktas vienas pirkimo sąlygas atitinkantis pasiūlymas Subtiekėjų nėra.

2016-06-21

Poliklinikos patalpų paprastojo remonto darbų pirkimas Poliklinikos patalpų (medicinos specialistų darbo kabinetų) paprastojo remonto darbai. 12 026,67 UAB „Versiculus" Mažiausia kaina Subrangovai nepasitelkiami.

2016-05-25

„Draudimo paslaugų pirkimas" Civilinės atsakomybės už pacientams padarytą žalą privalomojo draudimo paslaugos, atitinkančios Luietuvos Respublikos sveikatos ministro 2005 m. sausio 6 d. įsakymo Nr.6 aktualios redakcijos, nustatytus reikalavimus 17 910,00 „Balticums Vienna Insurance Group" AAS Lietuvos filialas Mažiausia kaina Subrangovai nepasitelkiami

2016-07-04

Pagalbinės medicinos priemonės Pirkimo objektas susideda iš 5 savarankiškų pirkimo dalių:

1- Rentgeno juostos

2- Dentaliniai rentgeno filmai

3- Rentgeno medžiagos

4- Dezinfekuojančios medžiagos

5- Dezinfekcijos priemonės

5- 1 799,27 5- UAB „Ameita" Mažiausia kaina Subteikėjai nepasitelkiami

2016-07-14

Laboratorinių turimų kokybės išorinio vertinimo paslaugos Laboratorinių tyrimų, atliekamų poliklinikoje, kokybės išorinio vertinimo paslauga 3 811,50 € su PVM UAB „Laboratorinė medicina" Vienintelis tiekėjas pateikęs pasiūlymą Subtiekėjai nepasitelkiami

2017-01-04

Finansinio audito ir konsultavimo paslaugų pirkimas 1 objekto dalis- VšĮ Naujosios Vilnios poliklinikos vienerių metų (pradedant 2016 m.) finansinės atskaitomybės ir rizikos valdymo audito paslaugos. 3 630,00 € su PVM UAB „Tezaurus auditas" Pateikta mažiausia kaina Subtiekėjai nepasitelkiami

2017-01-20

„Finansinio audito ir konsultavimo paslaugų pirkimas." Dviejų įstaigos padalinių kokybės vadybos sistemos audito ir konsultavimo paslaugos 11 495,00 UAB Tezaurus Forensic And Investigation Services Mažiausia kaina Subteikėjų nėra.

2017-01-30

Dantų radioviziografijos sistema dantų radiovisiografijos sistema 4 961,00 su PVM UAB „Litfarma“ Vienintelis neatmestas pasiūlymas Nepasitelkiami 2017-04-10
Poliklinikos patalpų paprastojo remonto darbų pirkimas poliklinikos patalpų paprastojo remonto darbai 17 314,43 UAB „Kaminta“ Mažiausia kaina Nepasitelkiami 2017-05-29
Multifunkcinis elektroterapijos ir ultragarso terapijos prietaisas multifunkcinis elektroterapijos ir ultragarso terapijos prietaisas 6 772,00 su PVM UAB „Litfarma“ Vienintelis neatmestas pasiūlymas Nepasitelkiami 2017-06-05
Medicinos įrangos pirkimas

Pirma pirkimo dalis – stacionarus timpanometras su integruotu spausdintuvu, 1 vienetas.

Antra pirkimo dalis – automatinis dioprimetras, 2 vienetai.

I pirkimo dalis – 7 465,70;

II pirkimo dalis- 5 953,20.

I pirkimo dalis - UAB „Kavita“

II pirkimo dalis - UAB „Kavita“

I pirkimo dalis – pasiūlyta mažiausia kaina;

II pirkimo dalis - pasiūlyta mažiausia kaina.
Subtiekėjų nėra. 2017-06-16
Tvarstymo priemonių pirkimas Tvarstymo priemonės 10 217,38 A. Zapalskio IĮ „Azas“ Vienintelis pirkimo sąlygas atitinkantis pasiūlymas Subtiekėjų nėra 2016-06-19

 

thank10
Aukštyn