webmail login sprite

profilaktiniai

Svarbi informacija pacientams:

Pavadinimas Pirkimo objektas Pirkimo sutarties kaina litais (su/be PVM) Laimėjusio dalyvio pavadinimas Jei žinoma, pirkimo sutarties sutarties įsipareigojimų dalis, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti subrangovus, subtiekėjus ar subteikėjus Data
„Medicinos įrangos techninės priežiūros ir remonto, techninės būklės įvertinimo, metrologinės patikros ir kitų paslaugų pirkimas" (CVP IS Nr. 180983) Medicinos įrangos techninės priežiūros ir remonto paslaugos, 1.1-1.4 ir 1.7-1.11 pirkimo dalys 24780,18 su PVM UAB "Limeta" Subrangovų nėra. 2014-05-30
„Medicinos įrangos techninės priežiūros ir remonto, techninės būklės įvertinimo, metrologinės patikros ir kitų paslaugų pirkimas" (CVP IS Nr. 180983) Medicinos įrangos techninės būklės įvertinimo paslaugos paslaugos, 2.1-2.4 pirkimo dalys 6977,38 su PVM UAB "Limeta" Subrangovų nėra. 2014-05-30
„Medicinos įrangos techninės priežiūros ir remonto, techninės būklės įvertinimo, metrologinės patikros ir kitų paslaugų pirkimas" (CVP IS Nr. 180983) Rentgeno medicines įrangos techninės priežiūros ir remonto paslaugos, 3.1-3.5 pirkimo dalys 42834,00 su PVM UAB "Limeta" Subrangovų nėra. 2014-05-30
„Medicinos įrangos techninės priežiūros ir remonto, techninės būklės įvertinimo, metrologinės patikros ir kitų paslaugų pirkimas" (CVP IS Nr. 180983) Personalo saugos priemonių švino ekvivalento nustatymo paslaugos, 4.1 pirkimo dalis 1669,80 su PVM UAB "Limeta" Subrangovų nėra. 2014-05-30
„Medicinos įrangos techninės priežiūros ir remonto, techninės būklės įvertinimo, metrologinės patikros ir kitų paslaugų pirkimas" (CVP IS Nr. 180983) Medrologinės patikros paslaugos, 5.1-5.3 pirkimo dalys 5.1. pirkimo dalis – 2 773,32 su PVM;
5.2. pirkimo dalis – 1 586,36 su PVM;
5.3. pirkimo dalis – 2 353,50 su PVM.
5.1. pirkimo dalis – AB "Šiaulių metrologijos centras";
5.2. pirkimo dalis – AB "Vilniaus metrologijos centras";
5.3. pirkimo dalis – AB "Vilniaus metrologijos centras".
Subrangovų nėra. 2014-05-30
„Rentgeno juostų ir medžiagų pirkimas" (pirkimo Nr. 186681) I-oji pirkimo objekto dalis: rentgeno juostos;
II-oji pirkimo objekto dalis: dentaliniai rentgeno filmai;
III-oji pirkimo objekto dalis: rentgeno medžiagosSubteikėjų nėra.
I-oji pirkimo objekto dalis: 7 996,80 su PVM;
II-oji pirkimo objekto dalis: 661,50 Lt su PVM;
III-oji pirkimo objekto dalis: 1 386,00 Lt su PVM.
I-oji pirkimo objekto dalis: UAB „Vijus";
II-oji pirkimo objekto dalis: UAB „Vijus";
III-oji pirkimo objekto dalis: UAB „Kodmeda".
Subrangovų nėra. 2014-06-23
„Medicinos įrangos techninės priežiūros ir remonto, techninės būklės įvertinimo, bei metrologinės patikros paslaugų pirkimas" Techninės būklės įvertinimo ir metrologinės patikros paslaugos 5 971,35 Lt su PVM UAB „Limeta" Subteikėjų nėra. 2014-07-21
„Medicinos įrangos techninės priežiūros ir remonto, techninės būklės įvertinimo, bei metrologinės patikros paslaugų pirkimas" Metrologinės patikros paslaugos 2437,11 Lt su PVM AB „Vilniaus metrologijos centras" Subteikėjų nėra. 2014-07-21
„Medicinos įrangos techninės priežiūros ir remonto, techninės būklės įvertinimo, bei metrologinės patikros paslaugų pirkimas" Techninės priežiūros ir remonto paslaugos 38 865, 20 Lt su PVM UAB „Limeta" Subteikėjų nėra. 2014-07-29
„Medicinos įrangos techninės priežiūros ir remonto, techninės būklės įvertinimo, bei metrologinės patikros paslaugų pirkimas" Techninės priežiūros ir remonto paslaugos 726,00 Lt su PVM UAB „Bioeksma" Subteikėjų nėra. 2014-07-21
„Medicinos įrangos techninės priežiūros ir remonto, techninės būklės įvertinimo, bei metrologinės patikros paslaugų pirkimas" Techninės priežiūros ir remonto paslaugos 2-oji pirkimo objekto dalis- 181,50 Lt su PVM UAB „Interlux" Subteikėjų nėra. 2014-07-21
Supaprastintas mažos vertės pirkimas „Vidaus medicinos audito paslaugos" Vidaus medicinos audito paslaugos 10 500, 00 Lt UAB „Medicininis auditas" Subtiekėjų nėra 2014-06-30
„Dokumentų valdymo sistemos pirkimas" ( CVP IS Nr. 189579) Dokumentų valdymo sistema 99 601,15 su PVM UAB „DocLogix" Subtiekėjų nėra 2014-07-04
Skelbiamas supaprastintas mažos vertės pirkimas „Odontologijos medžiagų ir darbo priemonių pirkimas" X pirkimo dalis 3 652,11 Lt su PVM UAB „Skirgesa" Subtiekėjų nėra 2014-07-11
Skelbiamas supaprastintas mažos vertės pirkimas „Odontologijos medžiagų ir darbo priemonių pirkimas" I, II, IV-IX pirkimo dalys 53 564,17 Lt su PVM UAB „Unidentas" Subtiekėjų nėra 2014-08-05
Skelbiamas supaprastintas mažos vertės pirkimas „Odontologijos medžiagų ir darbo priemonių pirkimas" III pirkimo dalis 7 441,50 Lt su PVM „ SK Impex Service Center" Subtiekėjų nėra 2014-08-14
Skelbiamas supaprastintas mažos vertės "Tvarstymo priemonių pirkimas" Visos 3 pirkimo dalys 46 736,86 su PVM A. Zapalskio IĮ "Azas" Subtiekėjų nėra 2014-08-25
Poliklinikos registratūros ir rūbinės patalpų paprastojo remonto darbų pirkimas Poliklinikos registratūros ir rūbinės patalpų paprastojo remonto darbai 49 268,59 Lt su PVM SR UAB „Šarvas" Nėra 2014-09-04
„Viešojo fiksuoto telefono ryšio paslaugų pirkimas",
CVP IS Nr. 209893
Viešojo fiksuoto telefono ryšio paslaugos 3 801,70 € Uždaroji akcinė bendrovė „UAB "CSC" Subrangovų nėra. 2014-12-30
Medicinos baldų pirkimas Medicinos baldai 2 787,84 € AB „Puntukas" Subtiekėjai nepasitelkiami 2015-01-13
VšĮ Naujosios Vilnios poliklinikos vykdytų viešųjų pirkimų vertinimo paslaugos VšĮ Naujosios Vilnios poliklinikos veiklos, planuojant, organizuojant bei atliekant viešuosius pirkimus, vertinimo paslaugos. 5 221,56 € UAB Viešųjų pirkimų ekspertų grupė Subteikėjai nepasitelkiami 2015-01-19
„2014 m. finansinių ataskaitų ir įstaigos veiklos bei valdymo audito paslaugos VšĮ Naujosios Vilnios poliklinikos 2014 metų finansinių ataskaitų audito ir įstaigos veiklos bei valdymo audito paslaugos. 3500,89 € UAB „Tezaurus auditas" Subteikėjų nėra. 2015-02-05
„Laboratorijos reagentai ir darbo priemonės biocheminiam analizatoriui „Mindray BS 300" Laboratorijos reagentai ir darbo priemonės biocheminiam analizatoriui „Mindray BS 300" 17 081,64 eurų su PVM UAB „Bioeksma" Subteikėjų nėra. 2015-03-23
 „Spausdintų gaminių pirkimas"  Spausdinti gaminiai- medicinos apskaitos ir kitos paskirties blankai ir žurnalai ir jų pristatymo perkančiajai organizacijai paslaugos  5 869,19 eurų su PVM  UAB „Vitae Litera"  Subtiekėjų nėra.  2015-03-20
„Medicinos įrangos pirkimas ". Medicinos įranga I pirkimo dalis - 6 171,00 €;
II pirkimo dalis - 3 085,50 €;
III pirkimo dalis - 1 339,47 €;
IV pirkimo dalis - 2 020,70 €.
UAB „Kavita" Subtiekėjų nėra 2015-06-26
„Medikamentų pirkimas ". Medikamentai I pirkimo dalis - 5 587,26 €;
II pirkimo dalis - 1 965,60 €.
UAB „Universiteto vaistinė" Subtiekėjų nėra 2015-06-25
Medicinos instrumentų ir kitų darbo priemonių pirkimas Medicinos instrumentai ir kitos darbo priemonės 3 361,95 € su PVM A. Zapalskio IĮ „Azas" nepasitelkiami 2015-05-27
Farmacijos produktų pirkimas III-oji ir V-oji pirkimo objekto dalis 2 581,04 € UAB „Apiterapija" nepasitelkiami 2015-06-01
Teisinių paslaugų pirkimas Atstovavimas eprkančiajai organizacijai teismuose ir/ar kituose institucijuose, kai reikalinga teisininko pagalba 49 999,00 € be PVM Advokatų profesinė bendrija „iLAW" Subtiekėjai nepasitelkiami 2015-07-01
„Laboratorijos reagentai ir darbo priemonės" Laboratorijos reagentai ir darbo priemonės 12 343,84 € UAB „Diamedica" Subtiekėjų nėra 2015-07-15
Laboratorijos reagentų analizatoriui „Nyco Card ReaderII" pirkimas" Laboratorijos reagentai analizatoriui „Nyco Card Reader II" 1 774,18 € su PVM UAB „Diagnostinės sistemos" Subtiekėjai nepasitelkiami 2015-07-22
„Medicinos prietaisų pirkimas". Medicinos prietaisai: automatinis išorinis defibriliatorius (I pirkimo dalis) ir elektrokardiografas (II pirkimo dalis). I pirkimo dalis - 4 026,88
II pirkimo dalis- 5 324,00
I pirkimo dalis - UAB „Genomas"
II pirkimo dalis - UAB „Tradintek"
Subtiekėjų nėra. 2015-08-31
„Poliklinikos patalpų paprastojo remonto darbų pirkimas" Poliklinikos patalpų (medicinos specialistų darbo kabinetų) paprastojo remonto darbai 17 522,72 € su PVM UAB „Verslo rizikos valdymas" Subrangovai nepasitelkiami 2015-11-05
„Laboratorinių tyrimų pirkimas" Pirkimo I-oji objekto dalis „Diagnostikos skyriaus tyrimai" 10 000,00 € UAB „Sosdiagnostika" Subteikėjas VUL Santariškių klinikos, pasitelkiami Sutarties 1 priedo pozicijoms Eil.Nr.: 2; 36; 37; 45; 46; 47; 48; 70; 78; 80; 81; 84; 85; 86; 10; 101; 115; 117; 132. 2015-12-29
„Laboratorinių tyrimų pirkimas" Pirkimo II-oji objekto dalis „Kiti tyrimai" 2 307,82 € UAB „Antėja" Subteikėjas VUL Santariškių klinikos, pasitelkiami Sutarties 1 priedo pozicijoms Eil.Nr.: . 3; 4; 5; 6; 8; 13; 18; 19; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 31; 32; 42; 43; 58; 60; 61; 62. 2015-12-31
„Skaitmeninio detektoriaus pirkimas" Skaitmeninis detektorius, rentgeno vaizdų skaitmenizavimo sistema 53 542,50 € su PVM UAB „Litfarma" Subteikėjai nepasitelkiami 2016-01-27
„Skaitmeninio detektoriaus ir nekontaktinio akių tonometro pirkimas" II-oji pirkimo objekto dalis „Nekontaktinis akių tonometras" 6050,00 € su PVM UAB „Kavita" Subtikėjai nepasitelkiami 2016-01-18
„Endoskopų plovimo įrangos pirkimas" Endoskopų plovimo įranga 21 780,00 € su PVM UAB „Litfarma" Subtiekėjai nepasitelkiami 2016-03-04
„Draudimo paslaugų pirkimas" Civilinės atsakomybės už pacientams padarytą žalą privalomojo draudimo paslaugos, atitinkančios Luietuvos Respublikos sveikatos ministro 2005 m. sausio 6 d. įsakymo Nr.6 aktualios redakcijos, nustatytus reikalavimus 17 910,00 „Balticums Vienna Insurance Group" AAS Lietuvos filialas Subrangovai nepasitelkiami 2016-07-12
„Diabetinės pėdos kabineto įranga". Diabetinės pėdos kabineto įranga ir instrumentai. 11 855,58 eurų su PVM UAB „Gabija" Subtiekėjų nėra. 2016-07-04
Pagalbinės medicinos priemonės Pirkimo objektas susideda iš 5 savarankiškų pirkimo dalių:
1- Rentgeno juostos
2- Dentaliniai rentgeno filmai
3- Rentgeno medžiagos
4- Dezinfekuojančios medžiagos
5- Dezinfekcijos priemonės
5- 1 799,27 5- UAB „Ameita" Pagalbinės medicinos priemonės 2016-07-14
Laboratorinių turimų kokybės išorinio vertinimo paslaugos Laboratorinių tyrimų, atliekamų poliklinikoje, kokybės išorinio vertinimo paslauga 3 811,50 € su PVM UAB „Laboratorinė medicina" Subtiekėjai nepasitelkiami 2017-01-10
Finansinio audito ir konsultavimo paslaugų pirkimas 1 objekto dalis- VšĮ Naujosios Vilnios poliklinikos vienerių metų (pradedant 2016 m.) finansinės atskaitomybės ir rizikos valdymo audito paslaugos. 3 630,00 UAB „Tezaurus auditas" Subteikėjų nėra. 2017-01-25
Finansinio audito ir konsultavimo paslaugų pirkimas Dviejų įstaigos padalinių kokybės vadybos sistemos audito ir konsultavimo paslaugos 11 495,00 UAB Tezaurus Forensic And Investigation Services Subteikėjų nėra. 2017-02-06
Dantų radioviziografijos sistema Dantų radioviziografijos sistema 4 961,00 su PVM UAB „Litfarma“ Nepasitelkiami 2017-04-18
Poliklinikos patalpų paprastojo remonto darbų pirkimas poliklinikos patalpų paprastojo remonto darba 17 314,43 UAB „Kaminta“ Nepasitelkiami 2017-06-02
Multifunkcinis elektroterapijos ir ultragarso terapijos prietaisas Multifunkcinis elektroterapijos ir ultragarso terapijos prietaisas 6 772,00 su PVM UAB „Litfarma“ Nepasitelkiam

2017-06-06

Medicinos įrangos pirkimas

Pirma pirkimo dalis – stacionarus timpanometras su integruotu spausdintuvu, 1 vienetas.

Antra pirkimo dalis – automatinis dioprimetras, 2 vienetai.

I pirkimo dalis – 7 465,70;

II pirkimo dalis- 5 953,20

I pirkimo dalis - UAB „Kavita“

II pirkimo dalis - UAB „Kavita“
Subtiekėjų nėra. 2017-06-21
Tvarstymo priemonių pirkimas Tvarstymo priemonės 10 217,38 A. Zapalskio IĮ „Azas“ Vienintelis pirkimo sąlygas atitinkantis pasiūlymas 2017-06-22
thank10
Aukštyn