Profilaktiniai sveikatos patikrinimai per 1 dieną!

Paskambinus nuo 7.00 - 9.00 val. į registratūrą, galite profilaktiškai pasitikrinti sveikatą TĄ PAČIĄ DIENĄ (pastaba: priklausomai nuo pacientų srauto, vėliau paskambinusieji, gali būti registruojami sekančiai dienai).

Po sveikatos patikrinimo išduodamos pažymos dirbantiemsiems ar įsidarbinantiems naujoje darbovietėje asmenims. 

TEL. 8 52 606 860.