Prašome laikytis farmacinių preparatų reklamos nustatytos tvarkos ir netrukdyti gydytojų jų priėmimo metu.

Administracija

Vykdant Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m.liepos 1 d.įsakymą Nr.V-658 „Dėl paciento teisės susipažinti  su įrašais savo medicininiuose dokumentuose tinkamo įgyvendinimo“ (Žin.,2011,Nr.82-4019) poliklinikoje nustatoma tokia tvarka:

1.Pacientas žodžiu ar raštu kreipiasi į apylinkės (gydantį) gydytoją arba skyriaus vedėją ir šis privalo per vieną darbo dieną leisti pacientui susipažinti su įrašais jo medicininiuose dokumentuose.

2.Paciento lėšomis pagal direktoriaus įsakymu patvirtintus įkainius ne vėliau kaip per vieną darbo dieną padaromos jo medicinos dokumentų kopijos. Dėl kopijų atlikimo pacientas žodžiu ar raštu kreipiasi į apylinkės (gydantį) gydytoją, skyriaus vedėją ar sekretorę (IV aukštas 406 kab.) ir už jų atlikimą apmoka į poliklinikos kasą.

3.Medicinos personalo reikalavimu pacientas privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

4.Iškilus neaiškumams prašome kreiptis į administraciją.

 

waterNėščiosioms ir asmenims, kūdikių iki 6 mėn. amžiaus maistui naudojančių šachtinių šulinių vandenį.

Naudoti šulinių vandenį galima tik kai jis ištirtas dėl nitritų ir nitratų kiekio. Kreiptis į gydantį gydytoją (vidaus ar vaikų ligų, gydytoją akušerį ginekologą).

Administracija

vlk_logoNors emigruojančiųjų iš Lietuvos vis daugėja, nemažai žmonių ir grįžta, o deklaruoti gyvenamąją vietą tėvynėje pamiršta. Keblumų atsiranda tuomet, kai toks gyventojas kreipiasi į gydymo įstaigą, kurioje paaiškėja... jog jis neapdraustas privalomuoju sveikatos draudimu ir už gydymo paslaugas jam reikia mokėti. Kad taip neįvyktų, patariame: jei išvykdami iš Lietuvos gyvenamosios vietos pakeitimą deklaravote teisės aktų nustatyta tvarka, grįžę gyventi į gimtinę padarykite tai dar kartą.Aukštyn