Pavadinimas Įkainis (Eur)
Paciento perrišimo paketas(mažas) 1,81
Paciento perrišimo paketas(didelis) 2,1
Paciento paketas planinei operacijai 23,01


Aukštyn