Profilaktinių sveikatos tikrinimų, už kuriuos moka pats darbuotojas, darbdavys ar kiti fiziniai ar juridiniai asmenys, kainos

Pavadinimas Įkainis (Eur)
Traukinio mašinistų ir darbuotojų, kurių darbas susijęs su geližinkelių transporto eismu ( įsidarbinant) 7,16
Traukinio mašinistų ir darbuotojų, kurių darbas susijęs su geližinkelių transporto eismu (dirbant) 17,58
Vairuotojų dirbant 26,04
Vairuotojų įdarbinant 22,79
Darbuotojų, dirbančių darbus, įrašytus į pavojingų darbų sąrašą, patvirtintą šio įsakymo 13 priedo 1 lentelėje ( dirbant ) 14,32
Darbuotojų, dirbančių darbus, įrašytus į pavojingų darbų sąrašą, patvirtintą šio įsakymo 13 priedo 1 lentelėje (įsidarbinant ) 8,47
Darbuotojų, dirbančių kenksmingų cheminių veiksnių rizikos sąlygomis (dirbant ) 12,36
Darbuotojų, dirbančių kenksmingų cheminių veiksnių rizikos sąlygomis (įsidarbinant) 2,61
Darbuotojų, dirbančių kenksmingų biologinių veiksnių rizikos sąlygomis (dirbant ) 9,11
Darbuotojų, dirbančių kenksmingų pramoninių aerozolių rizikos sąlygomis (dirbant) 14,97
Darbuotojų, dirbančių kenksmingų pramoninių aerozolių rizikos sąlygomis (įsidarbinant) 7,16
Darbuotojų, dirbančių kenksmingų fizikinių veiksnių rizikos sąlygomis (dirbant) 9,77
Darbuotojų, dirbančių kenksmingų fizikinių veiksnių rizikos sąlygomis (įsidarbinant) 3,25
Darbuotojų, dirbančių kenksmingų fizinių perkrovų pavojingą darbą (dirbant) 9,77
Darbuotojų, dirbančių kenksmingų fizinių perkrovų pavojingą darbą ( įsidarbinant) 3,91
Darbuotojų, kuriems leidžiama dirbti darbus ar vykdyti veiklas, kur privaloma profilaktiškai tikrintis sveikatą dėl užkrečiamų ligų (dirbant) 3,25
Darbuotojų, kuriems leidžiama dirbti darbus ar vykdyti veiklas, kur privaloma profilaktiškai tikrintis sveikatą dėl užkrečiamų ligų ( įsidarbinant ) 4,56
Gydytojo specialisto, teikiančio profilaktinių sveikatos tikrinimų paslaugas 9,13

 Aukštyn