Pavadinimas Įkainis (Eur)
Prisirašymo dokumentų tvarkymas 0,29
Prisirašymo dokumentų tvarkymas(iki 6 mėn.) 2,90
KVP pakartotinis išdavimas 1,00
Sugadinto arba prarasto KVP išdavimas 3,00
Kopijavimas (A4 formato pusė) 0,11
Kopijavimas A3 formatu (1 lapas) 0,15
Kopijavimas iš ambulatorinės ligos istorijos A4 formatu 10 d.d. 0,25
Kopijavimas iš ambulatorinės ligos istorijos A4 formatu 3 d.d. 0,38
Rašytinės informacijos teikimo paslauga,išrašą atsiimant asmens sveikatos priežiūros įstaigoje 10 d.d 6,76
Rašytinės informacijos teikimo paslauga,išrašą atsiimant asmens sveikatos priežiūros įstaigoje 3 d.d 10,16
Rašytinės informacijos teikimo paslauga,išrašą siunčiant paštu 10 d.d 9,40
Rašytinės informacijos teikimo paslauga,išrašą siunčiant paštu 3 d.d 12,79
Echoskopinio vaizdo nuotraukos spausdinimas 1,59
Rentgeno nuotraukų tyrimo vaizdų spausdinimas ant spec. filmų 10 d.d. 4,49
Rentgeno nuotraukų tyrimo vaizdų spausdinimas ant spec. filmų 3 d.d. 6,74
Pažyma iš ambulatoriniės sveikatos priežiūros įstaigos Psichikos sveikatos centro 10 d.d. 1,31
Pažyma iš ambulatoriniės sveikatos priežiūros įstaigos Psichikos sveikatos centro 3 d.d. 1,96
Pažyma iš ambulatoriniės sveikatos priežiūros įstaigos Psichikos sveikatos centro , siunčian paštu 10 d.d. 2,27
Pažyma iš ambulatoriniės sveikatos priežiūros įstaigos Psichikos sveikatos centro , siunčian paštu 3 d.d. 2,92
Elektroninio nedarbingumo pažymėjimo atspausdinimas 0,58
Gydytojų konsultacinės komisijos pažyma 10d.d. 3,34
Gydytojų konsultacinės komisijos pažyma 3d.d. 5,01
Gydytojų konsultacinės komisijos pažyma, siunčiant paštu 10d.d. 4,31
Gydytojų konsultacinės komisijos pažyma, siunčiant paštu 3d.d. 5,98


Aukštyn