PATVIRTINTA
Viešosios įstaigos Naujosios Vilnios poliklinikos
direktoriaus 2009 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. V-023

Vilniaus miesto savivaldybės
Viešosios įstaigos Naujosios Vilnios poliklinikos
šeimos, vaikų ir vidaus ligų gydytojų paslaugų teikimo namuose tvarka

1. Pacientas, kviečiantis gydytoją į namus, privalo pasakyti registratorei savo telefono numerį.

2. Sveikatos būklės, esant kurioms pacientas turi teisę gauti pagalbą namuose:

2.1. Vaikai:

2.1.1. turintys visišką negalią;

2.1.2. iki vienerių metų amžiaus: esant temperatūrai daugiau nei 38,6°C, bei esant nors vienam iš šių simptomų: daugkartinis vėmimas, viduriavimas (daugiau kaip 5 kartus per parą), aukštų tonų riksmas, naujai atsiradęs bėrimas.

2.2. Suaugusieji:

2.2.1. turintys visišką negalią;

2.2.2. esant temperatūrai daugiau nei 39,6°C; asmenims, kuriems per 24 valandas staiga sutriko judėjimo funkcija, koordinacija (pacientas negali savarankiškai judėti); suvokimas (sutrikimo priežastys netrauminės kilmės).

3. Paciento skundams ir būklei, neatitinkant aukščiau išvardintų simptomų, pacientas į įstaigą turi atvykti pats. Pacientui nesutinkant atvykti į polikliniką, gydantis ar budintis gydytojas aptaria paciento sveikatos būklę su juo telefonu ir nusprendžia, ar galės suteikti pagalbą namuose arba rekomenduoja atvykti į įstaigą, jei nemato galimybių suteikti kokybišką paslaugą paciento namuose.

4. Planine tvarka pacientą namuose lanko gydytojas, kurį pacientas pasirinko pats. Lankymo namuose datą ir laiką nustato pats gydytojas.

GYDYTOJŲ DARBO GRAFIKAI
DARBO LAIKAS
I-V – 7.00–20.00
VI  – 8.00–12.00

Šeštadieniais budintis šeimos gydytojas ir odontologas dirba
VšĮ Naujosios Vilnios poliklinikos Naujininkų klinikoje, adresu Dariaus ir Girėno g. 18, Vilnius.
Darbo laikas 8.00–12.00 val..

Šeštadieniais budintis šeimos gydytojas ir odontologas VšĮ Naujosios Vilnios poliklinikoje (V. Sirokomlės g. 8) ir Salininkų klinikoje  (P. Žvirkos g. 2) NEDIRBA.Aukštyn