Atrankos ir siuntimo į medicininės reabilitacijos sveikatos priežiūros įstaigas tvarką reglamentuoja LR SAM 2008 m. sausio 17 d. įsakymas Nr. V-50 „Dėl medicininės reabilitacijos ir sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo organizavimo" (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. gruodžio 3 d. įsakymo Nr. V – 988 redakcija). Vadovaudamasis minėto įsakymo nuostatomis, medicininę reabilitaciją skiria gydantysis gydytojas, remdamasis fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo konsultacijos išvada bei minėto įsakymo nuostatomis. Taigi pirmiausia pacientai kreipiasi į savo šeimos gydytoją, kuris dėl diagnozės patikslinimo ir tolimesnio gydymo gali juos nusiųsti fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo konsultacijos. Šeimos gydytojas, gavęs fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo konsultacijos išvadą ir vadovaudamasis minėto įsakymo nuostatomis, sprendžia, ar yra reikalinga medicininė reabilitacija.

Iš poliklinikos suaugusieji pacientai gali būti siunčiami į pakartotinę, palaikomąją ir ambulatorinę reabilitaciją. Į reabilitaciją II yra siunčiami pacientai, kuriems buvo atliktas pirminis ir gydomasis protezavimas.

Vaikai siunčiami į reabilitaciją II, sveikatą grąžinamąją gydymą, pakartotinai, palaikomąją, ambulatorinę reabilitaciją. Asmenims, baigusiems antrąjį medicininės reabilitacijos etapą, turintiems 0–25 proc. darbingumo lygį, pensininkams, turintiems didelį specialiųjų poreikių lygį, ir neįgaliems vaikams gali būti skiriama palaikomoji reabilitacija namuose.

Vidutinė reabilitacijos trukmė:
Pakartotinė reabilitacija – 24 dienas,
Palaikomoji reabilitacija – 20 dienų
Ambulatorinė reabilitacija – 14 dienų.

Pacientai siunčiami į sanatorinį gydymą:  reabilitaciją II, pakartotinai, palaikomąją reabilitaciją ir vaikai – sveikatos grąžinamajam gydymui.

Pakartotinė ir palaikomoji reabilitacija skiriama asmenims, pripažintiems nedarbingais, kuriems nustatytas 0-25 proc. darbingumo lygis, iš dalies darbingiems asmenims, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka nustatytas 30-40 proc. darbingumo lygis, pensinio amžiaus pacientams, kuriems yra pripažintas didelis specialiųjų poreikių lygis, ir iki 18 metų vaikams, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka pripažintas neįgalumas.

Sąrašas susirgimų,dėl kurių pacientai siunčiami į medicininę reabilitaciją ir sanatorinį gydymą, yra reglamentuojamas LR SAM 2008 m. sausio 17 d. įsakymo Nr. V-50 reikalavimais. Vilniaus teritorinė ligonių kasa kompensuoja Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis poliklinikos gydytojų skirtas medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo paslaugas, tačiau yra nustatytas skiriamų reabilitacijos paslaugų lėšų limitas.

Poliklinikos direktoriaus įsakymu sudaryta komisija, kuri kontroliuoja pacientų siuntimo į medicininę reabilitaciją pagrįstumą. Komisijos posėdžiai vyksta kiekvieno mėnesio paskutinį ketvirtadienį, nuo 12 val., 310 kabinete. Atvykę į komisiją, pacientai gali gauti visą juos dominančią informaciją apie medicininę reabilitaciją.

GYDYTOJŲ DARBO GRAFIKAI
DARBO LAIKAS
I-V – 7.00–20.00
VI  – 8.00–12.00

Šeštadieniais budintis šeimos gydytojas ir odontologas dirba Naujosios Vilnios poliklinikoje,
adresu V. Sirokomlės g. 8, Vilnius. Naujosios Vilnios Naujininkų ir Salininkų klinikos
šeštadieniais nedirba.Aukštyn