Valdomas dokumentas,

Parengė:
Jūratė Sabeckienė,
Psichikos sveikatos centro vedėja

2019-05-14
Patvirtinta:
Viešosios įstaigos Naujosios Vilnios poliklinikos direktoriaus 2019-05-14 įsakymu Nr. V-133

Galioja:
Nuo 2019-05-151. TAIKYMO SRITIS (IR NAUDA)

Ši DT 20 taikoma viešosios įstaigos Naujosios Vilnios poliklinikos Psichikos sveikatos centre pacientams, turintiems priklausomybę nuo opiatų, pakaitinio gydymo Metadonu programos metu Darbo tvarkos vykdymas užtikrina teisingą Metadono išdavimą programos pacientams išsinešimui, kai dėl pateisinamų priežasčių jie negali atvykti į Metadono programos kabinetą.

2. SANTRUMPOS IR PAAIŠKINIMAI

D – direktorius
DT – darbo tvarka
GKK – gydytojų konsultacinė komisija
G - gydytojas
KVS – kokybės vadybos sistema
PSCV – Psichikos sveikatos centro vedėjas
PSS – psichikos sveikatos slaugytoja
SD – socialinis darbuotojas
VA – vidaus medicininis auditorius
VS – vyresnysis slaugytojas

3. ATSAKOMYBĖ IR ĮGALIOJIMAI

Už šios DT 20 įgyvendinimą ir veiksmų kontrolę atsakingas Psichikos sveikatos centro vedėjas, vyresnioji slaugytoja, gydantis gydytojas, psichikos sveikatos slaugytoja ir socialinis darbuotojas (PV ;VS),. Šioje darbo tvarkoje dalyvaujančių darbuotojų funkcijos, veiksmai, atsakomybė ir įgaliojimai aprašyti šios DT aprašyme ir paaiškinimuose.

4. APRAŠYMAS

1. Metadonas dalinamas pacientams kasdien Poliklinikoje, jį išgeria PSS akivaizdoje.
2. Sprendimą leisti išduoti metadoną pacientams ar jų artimiesiems priima G.
3. Metadonas išduodamas pacientui išsinešimui ne ilgesniam kaip 6 dienų laikotarpiui kai:
3.1. Paciento darbinė ir socialinė padėtis stabili, šlapimo ar seilių testo rezultatai dėl nelegalių narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo neigiami, gydymo planas sėkmingai įgyvendinamas;
3.2. Pacientas serga ir yra sunki somatinė būklė (pateikta pažyma iš gydančiojo gydytojo);
3.3. Įstaigos nedarbo dienomis;
3.4. Nėščiai moteriai nuo 36-tos nėštumo savaitės;
3.5. Pacientas vienas augina ikimokyklinio amžiaus vaiką, nelankantį ugdymo įstaigos arba neįgalų vaiką iki 18 metų;
4. Pacientų atstovams, pagal LR įstatymus (toliau atstovas), leidžiama paimti ir perduoti pakaitinius opioidinius preparatus ne ilgiau kaip 3 dienom tokiais atvejais:
4.1. Pacientui susirgus ir ambulatoriškai gydantis namie, atstovui pristačius tai patvirtinantį ir gydytojo pasirašytą dokumentą, kuriame nurodyta paciento ligos diagnose ir ambulatorinio gydymo trukmė;
4.2. Esant ūmiems sveikatos sutrikimams (ūmios infekcijos, aukšta temperatūra, pykinimas, viduriavimas ir kt.),kuriuos įtaria arba nustato pakaitinį gydymą skyręs gydytojas, informuojant pacientą ir atstovą, kad sveikatos priežiūros specialistas gali atvykti į namus patikrinti paciento sveikatos būklę.
5. Iškilus nenumatytiems atvejams, pacientas nukreipiamas į GKK, kuriame dalyvauja ir gydantis G.
6. Kai pacientas reikalauja išduoti išsinešimui Metadoną ilgesniam nei 6 dienų laikotarpiui, G siunčia pacientą antrinio lygio priklausomybės ligų psichiatro konsultacijai į Respublikinį priklausomybės ligų centrą.
7. Metadono išdavimas išsinešimui gali būti nutraukiamas GKK arba gydančio gydytojo sprendimu pacientui pažeidus nustatytus dalyvavimo metadono programoje reikalavimus:
7.1. nustačius papildomą narkotinių medžiagų vartojimą;
7.2. konstatavus kitų psichiką veikiančių medžiagų (trankviliantų, alkoholio ir kt.) vartojimą;
7.3. esant duomenų apie agresyvų paciento elgesį su personalu ar kitais Metadono programos dalyviais;
7.4. pacientui atsisakius vykdyti teisėtus gydytojo nurodymus.
8. Gavus iš policijos ar kitų teisėsaugos institucijų informaciją, kad Metadono programos dalyvis perduoda ar parduoda Metadoną ar kitas psichoaktyvias medžiagas kitiems asmenims, Metadono išsinešimui klausimas sprendžiamas GKK, jei pacientas atitinka kitus reikalavimų išsinešimui kriterijus.
9. Pacientui, pateikus prašymą išsivežti Metadoną į užsienį, gydytojas psichiatras nukreipia pacientą į Respublikinį priklausomybės ligų centrą antrinio lygio gydytojo psichiatro, kuris priima sprendimą dėl pažymos išdavimo Metadono išsivežimui į užsienį, konsultacijai.

5. PASKIRSTYMAS

Šios DT 20 pagrindinis dokumentas saugomas kartu su direktoriaus įsakymu, o antras egzempliorius – VA. Valdomų dokumentų elektroninė versija patalpinta poliklinikos vidiniame tinkle adresu Doclogix/21 kokybė/21-4 bendri poliklinikos KVS dokumentai.

6. KEITINIAI

Šios DT 20 keitimus atlieka rengėjas pagal P 01.1 5.6. skirsnį “KVS dokumentų keitimas (pokyčių identifikavimas)”.NUORODOS
Dokumentas parengtas, vadovaujantis galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais ir Viešosios įstaigos Naujosios Vilnios poliklinikos vidaus tvarkos dokumentais.
Atsisiųsti skenuotą dokumento kopiją

GYDYTOJŲ DARBO GRAFIKAI
DARBO LAIKAS
I-V – 7.00–20.00
VI  – 8.00–12.00

Šeštadieniais budintis šeimos gydytojas ir odontologas dirba Naujosios Vilnios poliklinikoje,
adresu V. Sirokomlės g. 8, Vilnius. Naujosios Vilnios Naujininkų ir Salininkų klinikos
šeštadieniais nedirba.Aukštyn