Dėl nedarbingumo pažymėjimų sveikam vaikui prižiūrėti karantino dėl COVID-19 laikotarpiu

Informuojame ir primename, kad tais atvejais, kuomet karantino dėl COVID-19 laikotarpiu, vadovaujantis laikinosios tvarkos aprašo 4 punkto reikalavimais, išlieka būtinybė prižiūrėti ikimokyklinio, priešmokyklinio ar pradinio ugdymo programą ugdomą vaiką, bei pagal bendrojo ar specialiojo ugdymo programą besimokantį neįgalų asmenį iki 21 metų, elektroninis nedarbingumo pažymėjimas kiekvieną kartą gali būti išduotas ne ilgesniam kaip 60 kalendorinių dienų laikotarpiui, bet ne ilgiau kaip iki paskelbtos karantino pabaigos.Aukštyn