Viešosios įstaigos Naujosios Vilnios poliklinikos kokybės politika

VIZIJA. Nuolat tobulėjanti, šiuolaikiška, materialiai ir funkciškai aprūpinta, moderni ir efektyviai administruojama, Europos Sąjungos standartus atitinkanti asmens sveikatos priežiūros įstaiga, patraukli pacientams ir darbuotojams, lygiavertė kitų šalies ir Europos sveikatos priežiūros įstaigų partnerė.

MISIJA. Laiku suteikti reikiamas, saugias ir veiksmingas ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas, vykdyti ligų prevencijos priemones, propaguoti sveiką gyvenseną, sveikatos ugdymo ir ligų profilaktikos priemones efektyviai naudojant turimus išteklius.

 I. VEIKLOS KRYPTYS IR KETINIMAI

 1. Būti atsakinga, kad būtų palaikyta ir išlaikyta pusiausvyra tarp pacientų lūkesčių ir specialistų profesionaliai įvertintų paciento sveikatos priežiūros poreikių.
 2. Nuolat gerinti poliklinikos kokybės vadybos sistemos, atitinkančios LST EN ISO 9001:2008 standartų reikalavimus, rezultatyvumą;
 3. Tenkinti teisėtas pacientų reikmes, savitarpio santykius grįsti pagarba žmogaus teisėms ir orumui, jautrumu, užuojauta.
 4. Laikytis medicinos etikos (deontologijos) principų, užtikrinti paciento privatumą ir jo duomenų konfidencialumą.
 5. Naudoti tik tinkamą ir saugią medicinos įrangą, atitinkančią keliamus reikalavimus.
 6. Teikti kvalifikuotas, teisės aktų reikalavimus atitinkančias pirminės ir antrinės asmens sveikatos priežiūros paslaugas.
 7. Nuolat siekti profesinių žinių, tobulinti kvalifikaciją, įgūdžius, kurti geranorišką, palankią veiklai, savitarpio supratimo atmosferą.
 8. Vertinti teiktų paslaugų rezultatus, prisiimti atsakomybę už savo veiksmus siekiant kokybės tikslų įgyvendinimo.

II. POLIKLINIKOS VADOVYBĖS ĮSIPAREIGOJIMAI

 1. Gerinti asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą ir jų administravimą.
 2. Įgyvendinti, kasmet peržiūrėti ir vertinti poliklinikos kokybės politiką, kad nuolat būtų tinkama.
 3. Periodiškai atlikti vadovybinę vertinamąją kokybės vadybos sistemos ir aplinkos apsaugos rezultatyvumo analizę.
 4. Užtikrinti, kad darbuotojai žinotų, suprastų poliklinikos kokybės politiką bei kokybės tikslus, siektų jų įgyvendinimo ir kokybės vadybos sistemos gerinimo.
 5. Didinti darbuotojų pasitenkinimą darbu bei tarpusavio supratimą.
 6. Skirti išteklių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo valdymui, kokybės vadybos sistemos, naujų medicinos technologijų diegimui, darbuotojų kvalifikacijos kėlimui, taikyti įvairias motyvacijos priemones.


Naujosios Vilnios poliklinikos įstatus galite rasti paspaudę čia.

 

 

 

Registracija pas gydytoją - esveikata.lt

GYDYTOJŲ DARBO GRAFIKAI
DARBO LAIKAS
I-V – 7.00–20.00
VI  – 8.00–12.00

Šeštadieniais budintis šeimos gydytojas ir odontologas dirba Naujosios Vilnios poliklinikoje,
adresu V. Sirokomlės g. 8, Vilnius. Naujosios Vilnios Naujininkų ir Salininkų klinikos
šeštadieniais nedirba.
Aukštyn