Pirkimo pavadinimas Pirkimo objektas Pirkimo būdas Priežastys, dėl kurių pasirinktas nurodytas pirkimo būdas Data
Vidaus medicinos audito paslaugų pirkimas Vidaus medicinos audito paslaugos Neskelbiama apklausa  Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo 4.2, 4.3 ir 21.2.1 punktai  2017-07-25
Pakartotinas odontologijos prekių pirkimas Odontologijos medžiagos ir darbo priemonės Neskelbiama apklausa, atliekama CVP IS priemonėmis Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo 4.2, 4.5 ir 21.2.2 punktai 2017-08-07

 

Aukštyn